FANDOM


Mantellský Savrip byl inteligentní druh pocházející z planety Ord Mantell.

PopisEditovat

Měli mohutné, shrbené postavy s tlustou kůží, ještěří hlavou a dlouhými, silnými pažemi, které sahaly až na zem. Mnoha ostatními druhy byli Savripové považováni za neinteligentní, pouze chytré tvory. Ve skutečnosti byli inteligentní, pouze technologicky zaostalí. Měli svůj jednoduchý jazyk, a někteří byli schopni naučit se mluvit basicem.

Kvůli svému vzhledu, nezvyklému jazyku a sklony k násilí byli považováni za pouhá zvířata a loveni nebo odváženi z planety. V čase Galaktického impéria zbýval na Ord Mantell pouhý zlomek jejich populace.

HistorieEditovat

Warlord Taxer Sundown využíval předsudků kolujících o Savripech, aby na ně svaloval vinu za zločiny své organizace. Zároveň s baronesou Omnino a jejím synem plánovali chovat Savripy a prodávat je na maso. Tento plán zhatil roku 37 PřBY zásah rytíře Jedi Qui-Gon Jinna.

Mantellský Savrip byl také jednou z herních figur v deskové hře dejarik.
Mantellský Savrip dejarik

Savrip jako figura dejariku

VýskytEditovat

 • Star Wars: The Old Republic
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel
 • Qui-Gon and Obi-Wan: Last Stand on Ord Mantell
 • A Mon Alone
 • Brawl at Regional Dejarik Tournament—HoloNet News Vol. 531 51
 • Boba Fett: Maze of Deception (Mentioned only)
 • Boba Fett: Pursuit
 • Rendezvous at Ord Mantell on Wizards.com
 • Star Wars: The Clone Wars – "The Deserter"
 • Fire Ring Race (As dejarik piece)
 • Star Wars Epizoda IV: Nová naděje (jako figura dejariku)
 • Star Wars Episode IV: A New Hope junior novel (As dejarik piece)
 • Star Wars: Assault Team (Picture only) (As dejarik piece)
 • The Star Wars Holiday Special (Appears in flashback(s)) (As dejarik piece)
 • Super Star Wars
 • Star Wars Galaxies: An Empire Divided (As dejarik piece)
 • Agenti chaosu I: Hrdinova zkouška (pouze zmínka)
 • Hvězda po hvězdě
 • Jednotící síla
 • Dark Nest II: The Unseen Queen (jako figura dejariku)
 • Millennium Falcon (jako figura dejariku)
 • Star Wars: Legacy 1: Broken 1

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.