Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Maz Kanata byla pašeračka citivá na Sílu, která žila přes tisíc let. I když byla citlivá na Sílu, nikdy nepodstoupila Jedijský trénink. Nosila ochranné brýle s adaptabilními čočkami pomocí nichž mohla na očích ostatních bytostí poznat, co cítí. Maz viděla histori jako boj s temnou stranou. Věřila, že temná strana měla mnoho podob, jako byli SithovéGalaktické impérium nebo  První řád. Přibližně třicet let po bitvě o Endor, vlastnila hrad, který byl útočistěm pro poutníky, pašeráky a jiné bytosti.

Síla[]

Svoji citlivost na Sílu poznala teprve až po Palpatinově smrti. Ihned začala využívat svoje silné spojení se Sílou, aby mohla vyslídit artefakty, jako třeba Anakinův a Lukův světelný meč.  

Návštěva[]

Když Han Solo společně s Rey a Finnem navštívili planetu Takodana, uvědomili si, že Maz provozovala svůj hrad po tisíc let. Není známo, kam se Maz uchýlila po zničení jejího hradu rukou Prvního řádu. Milovala Chewbaccu, o kterém prohlašovala, že je to její "přítel". 

První řád[]

Rey nabídla Lukův světelný meč. Rey ho odmítla poté, co viděla hrůzostrašnou vizi, když se jej dotkla. Maz světelný meč dala Finnovi, který jej využil, když byl Mazin hrad napaden První řádem. Poté, co byl její hrad vypleněn Prvním řádem, není o jejim osudu nic dalšího známo. 

V zákulisí[]

Ve filmu (Star Wars VII: Síla se probouzí) byla ztvárněna herečnkou Lupitou Nyong´o.

Advertisement