FANDOM


Miralukové jsou lidem blízká, k Síle citlivá rasa.

Jejich jazykem je miralučtina, ačkoliv někteří, například Visas Marr a Temný Jedi Jerec, preferovali basic.

Miralukové jsou díky své blízkosti k lidem schopni mít s nimi potomky, tito však byli ohroženi blíže nespecifikovanými problémy. Mezi lidi s miraluckou krví se počítala například Krynda Draay a její syn Lucien.

VzhledEditovat

Miralukové se od lidí odlišují tím, že nemají oči, ale pouze prázdné oční důlky a své okolí vnímají skrze Sílu. Toto „vnímání“ je natolik vyvinuté, že Miraluka je schopný vidět Sílu, kterou Jedi či Sith vyzařuje do svého okolí v podobě aury.

DějinyEditovat

Tento druh si potom, co se její původní domovský svět stal neobyvatelným, jako svůj nový domov vybral planetu Alpheridies.

Miralucká kolonie Katarr byla zbavena veškerého života sithským lordem Darthem Nihilusem zhruba 3 952 př.b.Y. během shromáždění Jedi.

Společnost a kulturaEditovat

Miralukové jsou jako druh velice hloubaví, opatrní a přemýšliví. Příliš je nezajímá osobní prospěch či sláva.

Kvůli společenské interakci s ostatními druhy Miralukové skrývají svůj vzhled za čelenkami, maskami či podobnými kusy oděvu, protože v jejich společnosti je pokládáno za vysoce nezdvořilé se pohybovat bez zakrytých očních důlků.

Jakožto druh, jenž používá Sílu zcela běžně, jsou Miralukové často poměrně zděšení, pokud jsou vystaveni životu bez spojení se Sílou.

Miralukové obývající Katarr byli natolik mocní v Síle, že vycítili bitvu o Malachor, přestože je možné, že necítili pouze onu bitvu, ale i její dozvuky napříč galaxií.

Mnoho Miraluk uctívá dva bohy – Ashlu a Bogan v souladu s filozofii „Větší Síly“. Nevěří v dobro a zlo, ale v přijmutí jak života, tak smrti v podobě, jež k nám přichází skrz vlastní žití.

Miralukové v galaxiiEditovat

Díky jejich přirozenému spojení se Silou byly mnozí Miralukové příslušníky řádu Jedi.

Miralučtí rytíři Jedi bojovali v sithské válce a do dějin řádu Jedi zasahovali i v dalších staletích.

V závěrečných letech Staré republiky, existovali nejen miralučtí Jediové, ale rovněž větší množství Miraluků, které sloužili Řádu jako učitelé a správci, neboť nebyli schopni se stát plnohodnotnými Jedii.

Jak se zdá, miralučtí Sithové byli velice vzácní, neboť již samotný pohled druhu na život a Sílu jsou v markantním rozporu se sithským učením. Nicméně, stejně jako pro každého, kdo cítí Sílu, je pád do temnoty možný, bez ohledu na druh.

Mezi významné Miraluky patří:

Visas Marr – jediná přeživší zpustošení Katarru a společnice Vypovězené Jedi

Shoaneb Culu – příslušnice jediských Stínů

Jerec – temný Jedi, inkvizitor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.