Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Titul mistr Jedi byla vysoká formální hodnost udělovaná příslušníkům Řádu Jedi. Byla vyhrazena pro ty, kteří prokázali vyjímečnou oddanost, dovednost v boji a také cilivost k Síle. Jen jedinci, kteří získali titul mistra mohli zasedat v Nejvyšší radě Jediů, nebo v jiné ze tří Rad.

Navazoval na titul rytíř Jedi. Mistrem se nejčastěji stal rytíř poté, co vycvičil (některého) svého padawan na rytíře. Méně obvyklý způsob získání tohoto titulu bylo jeho udělení na návrh členů Rady Jediů (jejímiž členy byli nejlepší mistři Jedi).

Mistři byli vždy velice vážení a uctívaní ve společnosti, jelikož titulu dosáhli opravdu jen ti nejlepší Jediové. Oslovení "Mistře" bylo také často užíváno padawany jako zdvořilé oslovení svého učitele.

Zdroje[]

Advertisement