FANDOM


Mohrgan Fel byl bratrancem císaře Roana Fela. Byl členem řádu Imperiálních rytířů a sloužil v císařově ochrance.

ŽivotopisEditovat

Mohrgan se narodil v rodině Fel, v dynastii, která už sloletí vládla Impériu. Byl citlivý k Síle, a tak se stal členem Imperiálních rytířů, elitních vojáků sloužících císaři. Později se stal císařovým osobním ochráncem.

Roku 130 PBY došlo k bitvě o Caamas, kde byla poražena Galaktická aliance a k masakru Jediů na ossuské akademii. Impérium převzalo vládu nad galaxií a v novém trůnním sálu na Coruscant se shromáždili imperiální moffové, aby podali císaři zprávu o situaci. Na setkání však vtrhl Temný pán ze Sithu Darth Krayt, který se svým Řádem jednoho Sitha naplánoval státní převrat. Prvním krokem převzetí moci bylo zavraždění císaře Fela.

Mohrgan Fel Darth Krayt
Císař Fel však zradu Sith předvídal a na trůn dosadil svého dvojníka. Mohrgan Fel spolu dalšími třemi rytíři byl pověřen jeho ochranou. Když Kraytovi sithští přisluhovači zaútočili na trůn, vedl Mohrgan své rytíře do protiútoku a bránili trůn do posledního dechu. Proti sithské převaze však neměli šanci a postupně padli, Mohrgan byl zabit jako poslední - rukou samotného Krayta.VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V jiných jazycích
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.