Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Nová republika známá též jako Republika byla státní útvar vzniklý po definitivním poražení Impéria na planetě Jakku. Její označení "Nová" symbolizuje jakési pokračování v myšlence původní Galaktické republiky.

Historie[]

Události předcházející vzniku Nové republiky[]

Po destrukci druhé Hvězdy Smrti a zničení císaře Palpatina a Dartha Vadera, znamenala pro povstalce obnovení demokraticky vedené Republiky. Jako první bylo potřeba ustanovení nového Senátu. Proto Mon Mothma vyslala princeznu Leiu na Naboo, kde získala podporu pro vznik Nové republiky a zároveň omluvu za Palpatinovy činy vedoucí ke vzniku Impéria a tyranii celé Galaxie. Mezitím chtělo Impérium Naboo zničit. Díky silám Aliance pro obnovu republiky (povstalecké Aliance) se to však nepodařilo. Po dalších úspěších Aliance už nic nebránilo vzniku Nové republice. Její první hlavní planetou se stala Chandrila, což byl zároveň domovský svět první zvolené kancléřky Mon Mothmy.

Defintivní porážka Impéria[]

Ovšem ještě rok bojovala Nová republika s Impériem. Zlom nadešel jeden rok po bitvě o Endor, při bitvě o Jakku. Kde měli za úkol novorepublikoví vojáci zajmout posádku imperiálního křižníku. Jeho velitelka však nabourala s lodí do planety, dále imperiální vojáci zvolili zákeřnou taktiku: tažnými paprsky chtěli stáhnout novorepublikové lodě s sebou na povrch, aby také ztroskotaly. Obrovské ztráty znamenaly pro Impérium konec. Na Coruscantu uzavřeli zástupci Nové republiky a Impéria mírovou smlouvu o neútočení a vytyčení hranic. Mezi územím spravovaném Novou republikou a Impériem vznikl tzv. Nárazníkový pás (neutrální zóna). Do této oblasti nesměla žádná ze stran přesunout žádné zbraně, jinak by to znamenalo válku. Po smlouvě přestalo Impérium de facto existovat, protože většina imperiálních vojenských sil zmizela v neznámých oblastech. Ovšem nespokojení důstojníci se od Impéria odtrhli a zformovali "První řád". Poté několikrát porušil První řád smlouvu a přesunul své válečné lodě do neutrální zóny. Na to Nová republika reagovala pouze diplomatckýmy prostesty. Nová repubika se sice oficiálně do boje s Prvním řádem nezapojila, ale podporovala Odboj

Zákony schválené v Republice.[]

Dále se v Senátu Republiky schválilo "Rotační hostění" kdy se Senát vždy po nějaké době na základě hlasování přesunul na jinou planetu. Každá planeta v Nové republice tak měla možnost se na nějakou dobu stát hlavním centrem Republiky. Dále Mon Mothma předala vojenské kompetence jednotlivým planetám. Každá planeta si tak měla svou obranu řídit sama. Posledním známým nařízením bylo přikázání snížit novorepublikové válečné stavy pouze na mír udržující minimum a to z důvodu, aby se nestalo to co v posledních letech "Staré" republiky, že armáda jedné strany (armáda klonů) dokázala obsadit skoro celou Galaxii.

Pravděpodobný zánik Nové republiky[]

První řád zahájil masivní ofenzívu proti Nové republice a to pomocí základny Hvězdovrah, jenž Hosnianskou soustavu. Mezi zničenými planetami byla i planeta Hosnian prime, jež nyní hostila Senát i velkou část flotily Nové republiky. Tímto vyhlásil První řád Nové republice válku. Jestli Nová republika znovu povstane nebo je na dobro ztracena to teprve uvidíme.

Advertisement