Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Nová republika bylo galaktické státní zřízení ustanovené Aliancí pro obnovu republiky, které po bitvě o Endor nahradilo Galaktické impérium. Byla vytvořena v roce4 PBY po rozpuštění Aliance svobodných planet (jenž vznikla ihned po bitvě u Endoru jako mezikrok vládních zařízení) a stala se nejvyšším orgánem v galaxii. Její název "Nová" republika symbolizoval jakési pokračování vlády po Galaktické republice, v té době přezdívána Stará republika.

Nová republika byla založena na stejném principu jako Galaktická republika tisíce generací předtím - měla Senát, který řídil galaxii spravedlivým a rovným způsobem. Zároveň se Nová republika snažila odstranit nedostatky, jenž vedly k zániku jejího předchůdce. Nová republika byla chráněna Novým řádem Jedi založeným Lukem Skywalkerem, stejně jako Starý řád Jedi chránil Starou republiku.

Historie[]

Vznik[]

Oslavy na Coruscnatu po oznámení smrti císaře a porážce Impéria

Smrt císaře Palpatina v roce 4 PBY při bitvě u Endoru znamenala konec nadvlády Impéria. Zpráva o zničení druhé Hvězdy smrti a smrti císaře byla vysílána přes HoloNet do všech koutů galaxie. Na hlavní planetě Coruscantu, tehdy ještě zvané Imperiální centrum, zahájili po odvysílání civilisté a agenti Rebelů povstání, kdy slavili vítězství Aliance pro obnovu republiky.

O měsíc později byla osmi nejvýznamnějšími členy Aliance vydána Deklarace Nové republiky. Těchto osm jedinců, Mon Mothma z Chandrily, princezna Lea Organa z Alderaanu, Borsk Fey'lya z Kothlisu, admirál Gial Ackbar z Dacu, Sian Tevv ze Sullustu, Doman Beruss z Corellie, Kerrithrarr z Kashyyyku a Verrinnefr B'thog Indriummsegh z Elomu, se stalo prvními členy novorepublikové Prozatímní rady.

Hlavním cílem Prozatímní rady a celkově Nové republiky se stalo osvobození Coruscantu, který byl v té době stále pod nadvládou Impéria. Bylo spíše symbolem vlády galaxii, než zdrojem zboží či strategických účelů. Od počátku Staré republiky byl Coruscant symbolem jednoty galaxie, takže kdyby ho Nová republika získala, zesílila by tím svou autoritu. Prvním krokem pro útok na Imperiální centrum bylo najít výchozí bod - v tomto případě planetu Noquivzor. V této době Prozatímní rada nadále upevňovala své postavení a vydala několik zákonů.

Směrem k Jádru[]

Novorepublikoví vojáci osvobozují Coruscant

Prvních pár měsíců po pádu Impéria podnikala Nová republika agresivní výpady do impériem ovládaného prostoru a soustředila se na vyjednávání s imperiálními guvernéry, kteří vládly určitým sektorům. Za další dva roky osvobodila novorepubliková flotila nespočet světů na hranici Imperiálního ve Středním a Vnějším okraji. Také se posunula směrem k Jádru a získala několik klíčových planet.

V roce 6.5 PBY více než 30% galaxie plně podporovalo Novou republiku a dalších 20% jí sice pomáhalo, ale otevřeně se k ní nehlásilo. Jak se oblast jejího působení přibližovala směrem k Jádru, bylo jasné, že se blíží útok na Coruscant.

Coruscant se podařilo osvobodit tři roky po bitvě o Endor, hlavně díky členům eskadry Rogue. Tým, který shodil planetární štíty, tvořili piloti Wedge Antilles, Corran Horn, Gavin Darklighter a jiní, spolu s agentkami Iellou Wessiri a Winter. Společně se jim podařilo vytvořit bouřku, čímž dočasně vyřadily obranné systémy planety. Jakmile štíty spadly, flotila pod vedením admirála Ackbara ochromila zbytek planetární obrany. Jak se později ukázalo, tohle všechno však byl plán ředitelky imperiální tajné služby Ysanne Isard, která se po císařově smrti ujala vlády nad pozůstatky Impéria.

Nová republika následně zjistila, že Impérium nakazilo obyvatele Krytoským virusem, který zabíjel především nelidské rasy a byl léčitelný pouze bactou. To stálo Novou republiku spoustu finančních potíží, jenž se pouze zhoršili, když Isard odletěla s Lusankyou pryč z planety a obsadila Thyferru, hlavní planetu ve vývozu bacty, čímž Republice zarazila obrovský zdroj. Krátce poté se Rogueové odtrhli od Nové republiky, aby mohli Isard pronásledovat na Thyferru a osvobodit ji, protože Nová republika se do tohoto boje odmítla angažovat. Členové eskadry Rogue tento konflikt nazývali Bactová válka. Jakmile byla Isard zabita a Thyferra osvobozena, podařilo se na Coruscant, ale i na jiných planetách, vypořádat s Krytosem. Nová republika se s Coruscantem pod svou vládou stala v očích neutrálních světů legitimní vládou.

Upevňování postavení[]

Krátce po dobytí Coruscantu a reformaci novorepublikové vlády na Senát byl vyhlášen Den osvobození.

Mon Mothma byla zvolena prezidentkou Republiky a podle nového zákonu také předsedkyní Senátu a vrchní velitelkou ozbrojených sil. Během jejího působení na tomto postu zůstala novorepubliková vláda velmi podobná. Prozatímní a vnitřní rada stály v čele, zformoval se však Senát Nové republiky, který dohlížel na rozhodnutí a vyhlášení těchto dvou orgánů.

Boj s Impériem se ukázal mnohem jednodušší než vytváření a udržování konfederace světů. Vzhledem k tomu, že Impérium bylo vytlačováno směrem od Jádra, množí radní a ministři si začali myslet, že válka je u konce, takže se ve vládě začaly rozrůstat prvky jako osobní politické ambice, korupce a individuální pronásledování. I když se tyto problémy nadále rozrůstaly, Impérium Novou republiku nijak neohrozilo. Přestože většina válečných lordů, kteří si pro sebe utrhli imperiální světy, byla zlikvidována, v roce 8 PBY se objevil Zsinj, který při své kampani ovládl více než tři čtvrtiny imperiálního prostoru. Nakonec byl konfrontován flotilou Nové republiky, kterou vedl generál Han Solo.

Ekonomika[]

Nová republika měla velmi různorodou a složitou ekonomiku.

Po rozpadu Impéria vzniklo mnoho nových měn. Přestože Republika téměř okamžitě po svém vzniku zavedla jako měnu Galaktický standardní kredit, spoustu světů ji neuznávaly jako oficiální. Během této doby kurzy jednotlivých měn prudce kolísaly a bylo opravdu těžké najít někoho, kdo je směňoval.

Ekonomika se prakticky zhroutila během Yuuzhanvongské války.

Společnost a kultura[]

Nová republika byla velmi různorodá, protože omezení o jednotvárnosti umění a kultury, které platilo za doby nadvlády Galaktického Impéria, bylo zrušeno.

V Nové republice byla také ukončena nadvláda lidí, v Prozatímní radě, Vrchní radě a později v Senátu zasedali jak příslušníci lidských, tak nelidských ras. Přesto však některé sekty (například Lidská liga) zůstaly věrné názoru o nadřazenosti lidí.

Armáda[]

Admirál Gial Ackbar, první Vrchní velitel obranných sil Nové republiky

Vojenskou část Nové republiky tvořily Obranné síly Nové republiky. V době největšího rozsahu zahrnovaly pět flotil, z nichž se každá skládala ze stovky válečných lodí, podpůrná a transportní plavidla, perutě stíhačů a pozemní a infiltrační oddíly.

Po reorganizaci byla armáda sjednocena pod jednotným velením, bývalý ministr obrany byl nazýván Vrchní velitel a byly zrušeny pozice ministra armády a ministra námořnictva.

Vrchní velitel, jmenovaný Radou obrany se souhlasem předsedy Senátu, vedl obranné síly a zodpovídal se prezidentu Republiky.

Astrografie[]

"Proti Impériu vlastně nikdy nebojoval víc než jen malej zlomek galaxie."
―Han Solo o velikosti a jednotě Nové republiky[zdroj]

Území ovládané Novou republikou se lišilo v průběhu své historie.

V roce 6.5 PBY se 30% galaxie (300 000 světů) otevřeně hlásilo k Nové republice a dalších 20% (200 000 světů) ji podporovalo částečně.

V roce 8 PBY bylo členy více než 600 000 světů. O rok později to byly téměř tři čtvrtiny známé galaxie (nejméně 700 000 světů), včetně všech světů Jádra, kromě planet Corellianského sektoru a několika planet Coruscantského sektoru.

Během následující Thrawnovy kampaně a znovuzrození císaře se velikost Nové republiky drasticky zmenšila. Až do roku 15 PBY se Republika skládala pouze 11 000 planet na nichž žilo 4 000 inteligentních druhů, dalších 600 000 světů, které se chtěly připojit k Impériu a 100 000 světů, které v době války vyhlásily svou neutralitu. Poté, co byl znovuzrozený Palpatine zabit počet plně ovládaných světů se zvýšil na 100 000.

V roce 16 PBY bylo žádostí o přijetí do Republiky zasíláno deset za den.

V roce 19 PBY se polovina galaxie (500 000 světů) stalo opět členy Nové republiky, jelikož se válka s Impériem blížila ke konci a byla podepsána mírová smlouva. V Senátu však mělo zastoupení pouze 50 000 - 200 000 světů.

Když v roce25 PBY na galaxii zaútočili Yuuzhan Vongové, dobyli téměř 800 000 světů, takže v Nové republice jich zbylo pouze 80 000.

Příhraniční území tvořili hranici mezi Novou republikou a Imperiálním zůstatkem.

Stejně jako za doby Galaktické republiky a Galaktického Impéria byl Coruscant hlavním světem galaxie.

Výskyt[]

Advertisement