Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Nové Plympto byl planeta pozemského typu, která se nacházela v oblasti Jádra a bya obydlena Nosauriany. Byla objevena v roce 10 019 PřBY Corelliánci, avšak řád Jedi měl na planetě kontakty a získával zde nové členy už od 25 000 PřBY. Hlavním městem planety bylo Phemiss. Známou osobností pocházející z Nového Plympta byl pilot závodních kluzáků Clegg Holdfast.

Historie[]

Po svém objevení bylo Nové Plympto začleněno do Galaktické republiky a stalo se významným exportérem rikknit vajec. Nosauriané však odmítli vyslat svého představitele do Galaktického senátu, a tak byla planeta na okraji zájmu. Poté, co poptávka po vejcích opadla, byly přerušeny všechny obchodní styky s republikou.

Po vypuknutí Klonových válek nalákala Konfederace nezávislých systémů vedení planety na svou stranu slibem, že obnoví obchod s vejci a oživí planetární ekonomiku. Proti separatistům vedl pluk klonových vojáků mistr Jedi

Impérium obsazuje Nové Plympto

Dass Jennir. Ti se však po rozkazu 66 obrátili proti němu a proto musel Jedi vyhledat úkryt mezi Nosauriany. S nástupem císaře Palpatina k moci byla planeta obsazena a připojena k Impériu. Imperiální guvernér vládl planetě z Karstenského měsíce po celou dobu imperiální nadvlády.

Během yuuzhanvongské invaze žilo na planetě okolo 14 milionů obyvatel. Proti nájezdníkům se zformovalo hnutí odporu vedené jediskými sestrami jménem Numa a Alema Rar. Úspěšné partyzánské akce Yuuzhan Vongy znechutily a přiměly k použití biologických zbraní. Ty zahubily přes 7 milionů Nosaurianů a učinily planetu neobyvatelnou.

Po válce bylo Nové Plympto prohlášeno za památník, podobně jako další zdevastované planety Ithor nebo Barab I.

Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement