FANDOM


392px-New Jedi Order.svg

Symbol Nového řádu Jedi.

Nový řád Jedi byl založen přibližně 25 PBY (začátkem yuuzhanvongské invaze) až po 40 PBY (druhou galaktickou občanskou válku).

Nový řád Jedi byl obnoven a byl reformovanou jediskou organizací v po velké jediké čistce a následnému pádu Galaktického impéria. Rytířů Jedi bylo jen hrstka, ale pomalu se obnovovaly staré tradice, a to především pod vedením Luka Skywalkera, syna bývalého rytíře Jedi Anakina Skywalkera.

Jediové měli zpomalený vývoj, existovali přece jen několik málo let, navíc jako nesourodá skupina s různým stupněm výcviku. Poté, co první pokus o zaškolení nových rytířů byl zmařen znovuzrozeným císařem, Luke Skywalker zahájil první oficiální školu pro Jedie za posledních několik desetiletí, nazývanou jediské Praxeum na Yavinu 4. Od první skupiny 12 studentů, se noví rytíři stávali klíčovou součástí Nové republiky.  Členové řádu se podíleli na mnoha klíčových konfliktech v galaxii, včetně války Nagai-Tof, Operace stínu a prvního Corellianského povstání.

Toto kulminovalo zapojením Jediů do Yuuzhanvongské války. Odhodlání rytířů bránit galaxii před touto hrozbou bylo velké. Jejich účast ve válce stála život téměř polovinu všech rytířů. Řád po válce i nadále rostl a sloužil galaxii po celá desetiletí až přišla Sithsko-Impriální válka, ve které bojovali zbytky Jediů po boku Galaktické aliance. Toto spojenectví se posléze rozpadlo a vztahy mezi Jedi a Aliancí byly napjaté.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.