FANDOM


Odboj je vojenská organizace, tajně podporována vládnoucí Novou republikou. Poté co nespokojená část imperiální nobility a důstojnictva zformovali První řád a několikrát porušili smlouvu mezi Novou republikou a Impériem a přesunuli své válečné lodě do Nárazníkového pásu (neutrální zóny) na což Nová republika reagovala pouze diplomatickými protesty, generálka Leia Organa Solo proto založila Odboj, který si dal za úkol bojovat s Prvním řádem. Velitelé Odboje jsou převážně povstalečtí veteráni (např. admirál Ackbar).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.