FANDOM


Okko byl náčelník kmene Ysannů z planety Ossus. Byl ochráncem vědomostí o prastaré Velké jediské knihovně, kterou objevil jeho dědeček. Okkovy děti Rayf a Jem se staly učedníky Luka Skywalkera.

Po bitvě o Ossus byl Okko spolu s dalšími dvěma příslušníky kmene zajat a uvězněn v karbonitu, aby je císař Palpatine mohl použít k výzkumu a léčbě svých umírajících klonových těl.

Luke Skywalker zjistil, že byli odvezeni do pevnosti Bast Castle na Vjun. Bohužel však způsob, jak karbonitové desky rozmrazit, znal pouze císař, který byl zabit dříve, než stihl tajemství prozradit.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.