Osariansko-Rhommamoolský konflikt byl vleklou sérií sporů mezi planetami Osarian a Rhommamool, která v roce 25 PBY vyústila v ozbrojený střet a začátek yuuzhanvongské invaze.

Předehra[editovat | editovat zdroj]

Příčinou konfliktu byl historický vývoj obou planet. Rhommamool a Osarian se obíhaly navzájem ve velmi krátké vzdálenosti, jednou za deset let se přibližovaly až na 10 milionů kilometrů. Osarian byl bohatší z obou světů, protože těžil nerostné bohatství Rhommamoolu a využíval levnou pracovní sílu trestanců, kteří sem byli dopraveni z Osarianu a využiti k otrockým pracem v dolech. Ze zisku samozřejmě profitovala osarianská společnost. Ačkoliv měly obě planety společnou vládu, veškerou moc měli v rukou Osariané, což vedlo k nespokojenosti obyvatel Rhommamoolu. Vzájemná nevraživost zůstávala v patové situaci, protože ani jedna planeta neměla vesmírnou techniku. Při maximálním přiblížení se však intenzita sporů zvyšovala, jelikož se planety dostávaly na dostřel raket odpalovaných ze země. Do roku 25 PBY se planety ozbrojenému střetu vyhýbaly.

Začátek konfliktu[editovat | editovat zdroj]

Kolem roku 25 PBY se k moci dostal vůdce buřičů jménem Nom Anor. Využil nenávisti obyvatel k Osarianu a podněcoval je k nepokojům a nesnášenlivosti k Nové republice a řádu Jedi. Sestavil Rhommamoolský senát, který převzal vládu na planetě a organizaci Rudých rytířů života, která byla jeho výkonným orgánem. Tato skupina fanatiků hlásala odpor k mechanické technologii a strojům.

Aby uklidnila situaci, vyslala Nová republika k planetám moncalamarský křižník Mediator velitele Ackdoola. Vyjednáváním s představiteli vlád byla pověřena Leia Organa Solo. Ani přítomnost novorepublikových jednotek nezábránila eskalaci násilí, jelikož Nom Anor byl tajným agentem Yuuzhan Vongů a měl v plánu rozpoutáním chaosu usnadnit začátek yuuzhanvongské invazi. Rozkázal vypálit nukleární střely na Osarian, které zničily několik osarianských měst včetně hlavního, Osa-Prime. Poté využil lsti, aby unikl z planety a dosahu Nové republiky. Pod záminkou vyjednávání s Leiou na palubě Mediatoru poslal ke křižníku dálkově ovládanou loď s nukleární hlavicí, která křižník silně poškodila. Zárověň tak předstíral vlastní smrt.

Rudí rytíři převzali vládu nad planetou a připojili se se yuuzhanvongskému tažení napříč galaxií. Podíleli se na útocích na planety Osarian, Uffel a Klingsonův měsíc.

Bitvy[editovat | editovat zdroj]

  • první bitva o Osarian
  • druhá bitva o Osarian
  • bitva o Uffel
  • bitva o Klingsonův měsíc

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

Rhommamool[editovat | editovat zdroj]

Osarian[editovat | editovat zdroj]

  • Shunta Osarian Dharrg
  • kapitán Grappa

Nová republika / Nový řád Jedi[editovat | editovat zdroj]

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

V jiných jazycích
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.