Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

PZ-4CO, známý pod přezdívkou Peazy, byl protokolární droid, který sloužil Odboji během konfliktu s Prvním řádem. Byl přidělen generálce Leie Organě.

Historie[]

PZ-4CO a Kaydel Ko Connix na základně

Peazy sloužila u Odboje během operací proti Prvnímu řádu asi 30 let po bitvě o Yavin. Její místo bylo v řídících místnostech na základnách, kde asistovala odbojovým důstojníkům při řízení operací. Jejím úkolem bylo poskytování technických informací a podpora komunikace.

PZ-4CO byla přidělena generálce Leie Organě, aby jí asistovala se sepisováním pamětí z Galaktické občanské války. Generálka z toho příliš nadšená nebyla, Peazy trvalo 44 dní, než Leiu přiměla s úkolem začít.

Během evakuace D'Qaru dostala Peazy od poručice Connix přidělenu úlohu asistentky koorinátora evakuace. Využívala lomunikační systémy na základně a lodích a posílala jednotlivé skupiny Odboje na nouzová stanoviště. Při útěku odbojových lodí před flotilou Prvního řádu pomáhala Peazy na palubě Raddusu jako pracovnice první pomoci a zdravotní sestra.

Osobnost a vzhled[]

Peazy byla protokolárním droidem s naprogramovanou ženskou osobností. Její chování bylo úslužné a mluvila příjemným ženským hlasem. Droid měl humanoidní tělo s modrou kapotáží. Prodloužený krk byl navžen podle tvaru těla tofallidů. Droid byl vybaven holorekordérem, který vysouval ze svého těla.

Výskyt[]

Zdroje[]