FANDOM


Pablo-Jill byl ongreeský rytíř Jedi, původem ze Skustellské hvězdokupy. V době před vypuknutím Klonových válek bylo jeho místo v chrámu jediů na Coruscant. Zúčastnil se záchranné akce na Geonosis, a jako jeden z mála ji také přežil.

Později sloužil jako jeden z generálu klonové armády republiky. Proslavil se zejména tím, že pomohl krátce nastolit mír na nebezpečném Ord Mantellu. V boji spoléhal spíše na svůj modrý světelný meč, nežli na sílu. Byl také skvělým pilotem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.