Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Padawanka se svým mistrem.

Titul padawan neboli učedník získal mladý žák Řádu Jedi poté, co úspěšně složil zkoušky. Padawanem se žáci stávali většinou v adolescentním věku. Podle tradice byl jejich odznakem copánek vlasů, který nosili na temeni hlavy nebo za uchem. Příslušníci bezvlasých druhů místo toho nosili nějaký přívěšek, tetování nebo jinou modifikaci těla.

Každoročně se padawani zúčastňovali Turnaje učedníků, během kterého se svými schopnostmi snažili upoutat pozornost některého z Jediů. Rytíř nebo mistr Jedi si poté vybral jednoho padawana, který se stal jeho osobním učedníkem. Pod vedením svého mistra mohl padawan získat titul rytíř Jedi. Žádný Jedi (kromě vyjímečných případů) nemíval více padawanů zároveň. Nového učedníka si vybíral až poté, co se předchozí stal rytířem.

Padawani, kteří opakovaně nesložili zkoušky, nebo nebyli vybráni a vzati do učení žádným Jediem, byli umístěni k některému z pomocných sborů řádu. Pokud toto zařazení studentům nevyhovovalo, mohli z řádu odejít.

Zdroje[]

Advertisement