FANDOM


Pbarm
Pahýl (doslovný překlad anglického stub; pokusy o jiné označení se neujaly) je takový článek, který vyžaduje ještě další pozornost editorů, protože neobsahuje dostatek informací. K tomu aby se tento základ stal plnohodnotným článkem, je potřeba doplnit další údaje. (Zdroj: Wikipedia)
No arm annie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.