FANDOM


Polvin Kut byl lidský mistr Jedi, který žil asi 200 let řed Klonovými válkami. S svou padawan Yaddle se zúčastnil povstání proti válečnému pánu Tulakovi na planetě Koba, kde zemřel.

VzhledEditovat

Polvin Kut byl běloch s hnědýma očima a hnědými, po ramena dlouhými vlasy, které nosil spletené do copánků a svázané do uzlu na temeni hlavy.

Oblékal si tradiční jedijské hnědé roucho a bojoval světelným mečem s oranžovou čepelí.

BiografieEditovat

Polvinova rodina byla zabita vojskem advozse válečného pána Tulaka. Mistr Jedi strávil desetiletí jeho stíháním a postupně dovolil temné straně Síly naplnit jeho duši touhou po pomstě. Se svou padawankou Yaddle se zapojili do povstání v koloniích na planetě Koba, které Tulak obsadil. Povstání však bylo zrazeno Tulakovými špehy a Jediové krátce po příletu na planetu padli do léčky. Temná strana zastřela Polvinův úsudek a ten se pustil do boje s mnohonásobnou přesilou. Na rozestavěném mostě nad Kobanskou roklí byl přemožen a sťat, jeho učednice Yaddle padla do zajetí.

Polvin Kut2


OdkazEditovat

Yaddle po mistrově smrti zůstala na planetě Koba po desítky let bez dokončeného výcviku a pomáhala místnímu obyvatelstvu s obnovou kolonií. Na Polvinovu počest přestavěli most, kde Jedi padl tak, že ho doplnili o Polvinovu sochu, která most jakoby podpírala. Když se na Kobu vrátil Tulakův syn Kalut, aby pokračoval v drancování planety, padl při souboji s Yaddle. Rada Jediů uznala, že Yaddle tím naplnila dílo svého učitele a má nárok stát se mistryní Jedi.

PolvinKutMemorialBridge

Most na počest Polvina Kuta.


VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.