Czech Star Wars Wiki
Czech Star Wars Wiki

Prefekt Da'Gara

Prefekt byl titul udělovaný vysoce postaveným úředníkům. Typickým příkladem byli yuuzhanvongští prefekti, kteří zastávali funkce planetárních guvernérů nebo velitelů světolodí - např. prefekt Da'Gara.

Výskyt[]

Zdroje[]