Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

První bitva o Fondor proběhla na počátku Yuuzhanvongské války. Novorepubliková flotila posílená Hapeskými jednotkami se postavila útočníkům, aby ochránila planetární loděnice Fondoru. Bitva je nechvalně známá tím, že při použití stanice Centerpoint proti Yuuzhan Vongům byla zároveň zničena i většina Hapeské flotily.

Před bitvou[]

Po pádu planet Gyndine a Tynna věřila zpravodajská služba Nové republiky, že další útok Yuuzhan Vongů bude směřovat ke Corellii nebo Bothawui. Vláda se rozhodla opevnit planetu Bothawui a ponechat Corellii bez obrany. Navzdory zdánlivému opuštění planety Nová republika ve skutečnosti doufala, že tím k Corellii přiláká vongskou flotilu, kde ji zachytí stanicí Centerpoint, starobylým generátorem gravitačních studní a tam ji zničí.

Leia Organa Solo jménem Nové republiky odcestovala do Hapeského konsorcia požádat Hapanskou královskou flotilu o pomoc při obraně světů Jádra. Hapané jí vyhověli a vyslali flotilu komodora Branda do soustavy Commenor, kde byla připravena k rychlému skoku ke Corellii.

Průběh bitvy[]

Navzdory očekávání Vongové nezaútočili na Corellii ani Bothawui, ale na Fondor, kde měla Nová republika obrovský komplex loděnic. Jejich flotila vedená vrchním velitelem Nas Chokou zastihla loděnice naprosto nepřipravené. Do obrany se mohlo zapojit pouze pár zrovna přítomných lodí a letka stíhaček Kypův Tucet, která pronásledovala vongskou loď Kolébka ve snaze osvobodit zajaté otroky a Jediho Wurtha Skiddera. Velitel napadené lodi Chine-Kal proto hledal pomoc u flotily útočící na Fondor.

Než se hapanská flotila stačila přemístit k Fondoru, zničili Vongové pomocí sebevražedných koralskipperů většinu loděnic a orbitálních měst. Mezitím na Corellii na žádost bývalého diktátora Thrackana Sal-Sola aktivoval Jedi Anakin Solo stanici Centerpoint. Anakin plánoval použít obrovské repulzory stanice ke zničení vongské flotily na dálku, ale na poslední chvíli na žádost svého bratra Jacena od svého záměru upustil. Znechucený Sal-Solo se rozhodl aktivovat stanici sám, ačkoliv ji nedokázal přesně ovládat. Masivní svazek energie z repulzorů zničil nejenom polovinu vongské flotily, ale i většinu hapanské a sežehl severní polokouli Fondoru.

Protože řídící yammosk vongské flotily byl mrtev a velitel Yuuzhan Vogů Nas Choka se obával dalšího výstřelu ze stanice, rozhodl se ustoupit. Nová republika tak získala draze vykoupené vítězství.

Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement