FANDOM


Rasa je biologicky odlišná podskupina biologického druhu . Příslušníci různých ras uvnitř druhu jsou obvykle schopni se spolu rozmnožovat a mít životaschopné potomstvo, což mezi druhy nelze.

Nicméně v běžné, neformální řeči může být použití termínu rasa místo druh přijatelné, zejména pokud se hovoří o některém ze skupiny inteligentních druhů.

Mimo to je někdy obtížné určit, zda je určitá populace rasou, poddruhem nebo odlišným druhem a označení bývá náhodné nebo vychází z kulturních zvyklostí.

Příklad rozdělení některých druhů:Editovat

humanoidní druh Nikto z planety Kintan:Editovat

  • Kajain'sa'Nikto (rudý Nikto)
  • Kadas'sa'Nikto (zelený Nikto)
  • Esral'sa'Nikto (horský Nikto)
V jiných jazycích
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.