Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Rasa je biologicky odlišná podskupina biologického druhu. Příslušníci různých ras uvnitř druhu jsou obvykle schopni se spolu rozmnožovat a mít životaschopné potomstvo, což mezi druhy nelze.

Nicméně v běžné, neformální řeči může být použití termínu rasa místo druh přijatelné, zejména pokud se hovoří o některém ze skupiny inteligentních druhů.

Mimo to je někdy obtížné určit, zda je určitá populace rasou, poddruhem nebo odlišným druhem a označení bývá náhodné nebo vychází z kulturních zvyklostí. Například Theelin, kteří byli schopni se rozmnožovat s lidmi, byli označováni jako rasa i jako odlišný druh.

Příklad rozdělení některých druhů:[]

Druh Aqualish:[]

Druh Gungan:[]

Druh člověk[]

Druh Twi'lek[]

Zdroje[]

V jiných jazycích
Advertisement