FANDOM


Rawkovo hnízdo bylo sídlo rodiny Banthy Rawka na planetě Iego. Bantha v něm žil spolu se svou ženou Droo a adoptivnímu dětmi Ahnah, Skeetem a Micahem.

Roku 137 PBY napadla Hnízdo zločinecká organizace Černé slunce, která se snažila přinutit Rawka platit výpalné. Rawk odmítl a tak vypukl boj. K boji se připojila posádka Mynocku, která přiletěla Rawka navštívit a brzy se jim podařilo nájezdníky odrazit. Poté si u Rawkovy rodiny Cade Skywalker, Jariah Syn a Deliah Blue užívali několik dní odpočinku, než je vystopovali Imperiální rytíři.

Poté se Bantha rozhodl na čas své sídlo opustit. Zatímco doprovázel Cadea do tajného chrámu Jediů, odeslal zbytek své rodiny na planetu Kiffu, ke klanu své manželky Droo.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat