Czech Star Wars Wiki
Advertisement


Co je to síla?[]

Síla je neviditelná energie, která je všude ve vesmíru již od jeho vzniku. Je to pole generované všemi živými bytostmi spojující celou galaxii světa Star Wars. Pozemské bytosti s ní mohou komunikovat a využívat ji za pomoci midichlorianů, které jsou v každé živé postavě. Podle učení mistra Yody ji musí její uživatel cítit ve všem co ho obklopuje: v kamenu, ve vesmírné lodi, ve stromech a dalších věcech. Jedině pak ji dokáže dobře používat. Čím více midichlorianů v sobě postava má, tím silnější pouto je mezi ní a Silou. Ti, kteří těchto midichlorianů v sobě mají neobvykle větší množství než ostatní, se mohou naučit používat Sílu k různým věcem. Za účelem vycvičení se v těchto schopnostech vznikl řád rytířů Jedi, který byl založen při vzniku Republiky. Z něho se pár padawanů odtrhlo a začalo studovat temné učení ohledně Síly. Uživatel má moc využívat Sílu podle toho, jak těsně se s ní dokáže spojit. Aby se uživatelé Síly s ní mohli co nejtěsněji spojit, využívají k tomu meditace, kdy upírají svou mysl na prostředí kolem sebe, třeba i na kilometry daleko. Dokáží vycítit nebezpečí, neklid nebo naopak radost v jiné bytosti. Čím více, tím větší se mu otevírají možnosti. Dokáže skákat velmi vysoko, někdy až 20x více než je normální člověk schopen. Může také velmi rychle běžet, dokáže zmírnit zranění při pádu z velké výšky, má možnost ovlivnit slabomyslné ke své vůli, dokáže vidět věci dřív, než se stanou, může vycítit budoucnost a jsou i další možnosti.


Využití[]

Světlou stranu Síly lze využívat pro naplnění principů dobra, pro dosažení poznání, klidu a vyrovnanosti, což dělají členové Řádu rytířů Jedi. Oproti tomu temná strana Síly je naplněna strachem, hněvem a násilím, je spojencem temných rytířů Jedi, kteří si říkají Sithové. Původně šlo o humanoidní druh či rasu, pohlcenou temnou stranou Síly a vedenou tradiční linií temných pánů ze Sithu s titulem Darth. Těmi se stávali rytíři Jedi, kteří využívali temnou stranu Síly.

Využívání Síly je podmíněno třemi etapami, kterými musí rytíř Jedi nebo Sith projít: sebekontrolou, empatií a alternací. Podstatou sebekontroly je ovládnutí Síly ve vlastním těle, s její pomocí pak rytíř Jedi dokáže kontrolovat vlastní tělesné pochody. Empatie neboli vcítění odhaluje rytíři Jedi zdroje Síly všude kolem něho a pomáhá mu se s nimi spojit. A konečně alternace umožňuje s pomocí Síly manipulovat okolní realitou jako třeba pohybovat předměty, vytvářet iluze nebo ovládat mysl druhých. Skutečný rytíř Jedi je omezen tím, že Sílu může využít pouze k vlastnímu poznání nebo obraně, nikdy ne k útoku. Naproti tomu Sithové mohou Sílu využívat i k útoku a s oblibou to také činí. Dokážou pomocí Síly metat na protivníka různé předměty, nebo ho zabít blesky (což byla specialita císaře Dantiuse Palpatina alias Darth Sidiouse a hraběte Dooku neboli Darth Tyranuse). Jediové si naopak díky Síle dokážou zlepšit smysly a podobně.Z kodexu Jediů :


Při užití Síly musí Jedi zůstat v souladu s ní.

Jakékoli jednání v nesouladu vyčerpává jeho moc.

Síla je vytvářena a podporována životem.

Jedi musí jednat, když je klidný, sebejistý a v souladu se Silou.

Jednat ve vzteku znamená přivolávat temnou stranu a riskovat vše, pro co Jediové žijí.

Advertisement