FANDOM


Stvoření známé jako sarlacc zůstává pro moderní zoologii záhadou. Jen nemnoho vědců se totiž dostalo k nějakému z těchto tvorů dostatečně blízko, aby ho mohli prostudovat. Jeden z největších exemplářů tohoto druhu žije ve Velké jámě Carkoonu v Dunovém moři na Tatooinu, další však byly spatřeni také na jiných světech. Zoologové vědí že sarlacc je masivní všežravý organismus, který na první pohled vypadá spíše jako rostlina než jako živočich. Některá pozorování naznačují, že se sarlacci rozmnožují výtrusy podobnými spórám rostlin. Naštěstí se jen velmi málo z nich uchytí.

Popis Editovat

Přední část těla vyčnívající z písečné nory dodává sarlaccům podobu hadovitých stvoření s velkou zobákovitou tlamou a ještěří hlavou, která je obklopena větším počtem svíjejících se chapadel schopných uchopit kořist. To je však pouze hlava tohoto stvoření. Zkoumání pomocí sond dokázalo, že enormě velké tělo sarlacca se zanořuje hluboko pod povrch země. Sarlacc používá svá chapadla k uchvácení kořisti, kterou si pak podává do silné ještěří tlamy. Je známo, že tato chapadla dosáhnou až do vzdálenosti čtyř metrů od nory, aby uchopila nic netušící živočichy. Sarlaci nikdy neopouštějí svoji noru, což vedlo dříve k domněnce, že patří spíše mezi rostliny než do říše živočichů. Dospělí sarlacc má však končetiny a chapadla sloužící původně k pohybu, nyní jsou ale adaptovány do podoby kotevních kořenů.

Schopnosti Editovat

ImagesCAIS4U4Y

Sarlaac v pouštních dunách Tatooine

V současné době se vědci domnívají, že sarlacc patří podobně jako mořské houby a sasanky mezi živočichy. Protože žije uprostřed pouště, sarlacc nepřijímá potravu často. Díky svému neobyčejnému trávícímu traktu to však ani nepotřebuje. Ve svém těle je schopen zadržovat potravu po velice dlouhou dobu, pomalu ji tráví a využívá ji jen v případě, kdy nutně potřebuje výživu. Ulovená oběť však často zůstává po většinu tohoto procesu naživu a je částečně vyživována ze sarlaccových vlastních tělesných zdrojů. Jedna z nejčastějších pověstí týkající se sarlacců vypráví o tom, že toto stvoření je částečně telepatické a získává znalosti a inteligenci z obětí, které pozře. Tento proces může někdy trvat i tisíce let, zaleží na druhu potravy kterou uchvátí.

FilmEditovat

Sarlacc

Luke Skywalker nad jámou sarlacca

Sarlacc Body

Průřez tělem Sarlacca

Ve filmu se Sarlacc objeví v epizodě VI - Návrat Jediho, kde jsou do jeho jámy vhazováni zajatci Jabby Hutta, včetně Luka Skywalkera. Ten způsobí zmatek a dojde k boji mezi Jabbovými strážemi a zajatci. Během konfliktu do jámy postupně napadá množství stráží, mezi nimiž je i sám Boba Fett. Ten se ale navzdory mylným doměnkám fanoušků dokázal ze sarlacca dostat, díky jinému námezdnímu lovci jménem Dengar, který se ke zničené lodi vydal hledal nějáké cenosti.

VýskytEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.