FANDOM


"Jsme Yuuzhan Vongové. Naše věc je správná a spravedlivá"
―Shedao Shai[zdroj]

Shedao Shai byl uznávaný yuuzhan-vongský válečník. Do velení vongů se dostal po porážce prefekta Da´Gary a jeho Praetorite.
K velení invazi se dostal díky svému dědovi. Ten se ještě za dob Staré Republiky dostal do Galaxie na planetu Bimmiel. Když yuuzhan vongové odtáhli, Shaiův dědeček zůstal na planetě, podával pravidelná hlášení a zkoumal nevěřící. Později zde také skonal. Chvíli před invazí Shedao vyslal Neiru a Dranaeho Shai, dva své příbuzné, na Bimmiel, aby vyzvedli ostatky svého děda. Ti však byli poraženi a usmrceni jediem Corranem Hornem. Shedao Shai byl proto na jedie velmi rozloben, a zvlášťe na jednoho. S rostoucími vítězstvími Yuuzhan Vongů začal Jedie lovit.
Čtyři měsíce po prvním kontaktu navštívil Shaie na planetě Dubrillion senátor Elegos A'Kla. Shai byl potěšen senátorovou odvahou a přikázal senátora nezabíjet. Navzájem se potom poznávali a učili se jeden od druhého. Když se senátor zmínil o Corranu Hornovi, byl to jeho konec. Rozzuřený Shai ho nechal zabít. Vzdal však statečnému senátorovi poctu a jeho rakev i jeho kostru "vyzdobil" yuuzhan-vongskou obdobou zlata a drahokamů a poslal jej Corranu Hornovi. Shai byl rozhodnut se pomstít všem jediům, ale Horna vyhledával stále častěji. Možnost na pomstu se mu naskytla v roce 25 ABY na Ithoru. Imperiální pozůstatek a Nová Republika se střetli s vojsky Yuuzhan Vongů na orbitě planety a velmi úspěšně ji bránili. Pozemní bitva však byla mnohem zrádnější a mnoho Jediů zde přišlo o život. V samotném závěru bitvy o Ithor se Shedao konečně setkal s Hornem. Ještě před soubojem bylo dohodnuto, že vítěz vyhraje planetu. V krvavém a vyčerpávajícím duelu byl nakonec Shedao Shai poražen. Bohužel. i přes to byl Ithor zamořen Vongskou biologickou zbraní a stal se neobyvatelný.

Zdroje:http://www.ostarwars.profitux.cz/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.