FANDOM


"Jsme Yuuzhan Vongové. Naše věc je správná a spravedlivá"
―Shedao Shai[zdroj]

Shedao Shai byl uznávaný yuuzhan-vongský válečník. Do velení vongů se dostal po porážce prefekta Da´Gary a jeho Praetorite.
K velení invazi se dostal díky svému dědovi. Ten se ještě za dob Staré Republiky dostal do Galaxie na planetu Bimmiel. Když yuuzhan vongové odtáhli, Shaiův dědeček zůstal na planetě, podával pravidelná hlášení a zkoumal nevěřící. Později zde také skonal. Chvíli před invazí Shedao vyslal Neiru a Dranaeho Shai, dva své příbuzné, na Bimmiel, aby vyzvedli ostatky svého děda. Ti však byli poraženi a usmrceni jediem Corranem Hornem. Shedao Shai byl proto na jedie velmi rozloben, a zvlášťe na jednoho. S rostoucími vítězstvími Yuuzhan Vongů začal Jedie lovit.
Čtyři měsíce po prvním kontaktu navštívil Shaie na planetě Dubrillion senátor Elegos A'Kla. Shai byl potěšen senátorovou odvahou a přikázal senátora nezabíjet. Navzájem se potom poznávali a učili se jeden od druhého. Když se senátor zmínil o Corranu Hornovi, byl to jeho konec. Rozzuřený Shai ho nechal zabít. Vzdal však statečnému senátorovi poctu a jeho rakev i jeho kostru "vyzdobil" yuuzhan-vongskou obdobou zlata a drahokamů a poslal jej Corranu Hornovi. Shai byl rozhodnut se pomstít všem jediům, ale Horna vyhledával stále častěji. Možnost na pomstu se mu naskytla v roce 25 ABY na Ithoru. Imperiální pozůstatek a Nová Republika se střetli s vojsky Yuuzhan Vongů na orbitě planety a velmi úspěšně ji bránili. Pozemní bitva však byla mnohem zrádnější a mnoho Jediů zde přišlo o život. V samotném závěru bitvy o Ithor se Shedao konečně setkal s Hornem. Ještě před soubojem bylo dohodnuto, že vítěz vyhraje planetu. V krvavém a vyčerpávajícím duelu byl nakonec Shedao Shai poražen. Bohužel. i přes to byl Ithor zamořen Vongskou biologickou zbraní a stal se neobyvatelný.

ŽivotopisEditovat

Hon za slávouEditovat

Yuuzhan Vongský válečník, vnuk Mongei Shaie, Sheado Shai proslul svou oddaností bolesti. Narozen do klanu Shai, jednoho z klanů, jež podpořili Shimrru v jeho pokusu o převrat, Shedao byl předurčen přinést další a další slávu svému klanu. Jeho děd, Mongei Shai, vykonával funkci předsunutého zvěda na planetě Bimmiel, kde později, ještě před invazí, i skonal. Jeho oběť přinesla klanu Shai slávu a respekt. Shedao doufal, že jednoho bude moci jeho ostatky vyzvednout k řádnému pohřbu ve zvyku Yuuzhan Vongů. Známý především pro své schopnosti ve vedení války, Shai byl velitel jedné z prvních invazních lodí, které vstoupily do galaxie v roce 25 PBY. Měl za úkol napravit chyby Praetorie Vong a připravit cestu pro válečného pána Tsavong Laha. Osobně se také zaměřil na Nový řád Jedi, jejichž zničení by mu přineslo více slávy a uznání.

Přidělen mu byl Deign Lian z upadajícího klanu Lian. S Deignem se často rozcházel v názorech a tak ho fyzicky napadal. Shedao Shai pociťoval z fyzického týrání svého podřízeného a jeho podřízení uspokojení, ale ve skutečnosti to byla pouze šaráda. Deign po celou dobu donášel válečnému pánovi, jehož Shedao, ač rozdílní v hodnostech, vnímal jako svého rivala. Jakožto velitel lodi Věčné utrpení se mu podařilo obsadit několik novorepublikových planet, například Belkadan, jež později sloužil jako farma na koralskippery. Také vyslal své dva spolubojovníky z klanu Shai, Neira Shaie a Dranae Shaie, aby vyzvedli ostatky jeho děda z povrchu Bimmielu.

Mezitím se hlavní síla pod jeho velení přesunula k Dubrillionu, planetě, jež předtím odrazila útok Praeterie Vong. Svou loď přesunul do blízkého pásu asteroidů a vysílal k planetě pouze skipy za účelem unavení obráncou a postupného zničení veškerého pozemního odboje. Po příletu agamarských lodí a bothanského křižníku s misí vyzvednout přeživšího obyvatele Dubrilionu vyčkal Shai nalodění uprchlíků na lodě než zahájil útok. Po krátkém boji zablokoval republikovým silám pomocí dovin basalů vektor směrem k Agamaru a lodě s uprchlíky tak byli donuceny skočit k systému Dantooine.

DantooineEditovat

"Na světě, jež nazývají Dantooine, ani nevyzvedli své mrtvé. Nemají žádný smysl pro řádnost a počestnost."
―Shedao Shai[zdroj]
Ještě před invazí na planetu, byli na planetu vysláni dvě jednotky Yuuzhan Vongských válečníků s cílem zabít dva Jedie, jež zde přebývali, Maru Jade Skywalker a Anakina Sola. K jeho nelibosti, oba unikli válečníkům, jediné plus bylo, že při útoku přišel klan Lian o více válečníků. Také se dozvěděl, že na Bimmielu se nacházejí další dva Jediové, ale prioritu v tu chvíli měl Dantooine. Uprchlíci z Dubrillionu během té doby také dokázali vystavit perimetr kolem svého tábora v očekávání útoku ze strany pronásledujícíh Yuuzhan Vongů. Bothanský křižník odletěl na Coruscant a tak Shai zahájil invazi na povrch planety. Pod příkrovem noci vyslal na planetu skiffy, které na povrch přenesli invazní armádu, jejíž kolona dosahovala zhruba pěti kilometrů. Armáda se především skládala z Chazrachů, otroků již zajatých, a také mnoho Yuuzhan Vongských válečníků. Vojsko, chráněné dvěma eskadrami skipů, postupovalo skrze lesy z jihu na ležení uprchlíků.

Yuuzhan Vongská síla dosáhla tábora o několik hodin později, během nichž byla pod útokem novorepublikových vzdušných sil. Mezitím skupiny 2 a 3 Yuuzhan Vongů pronikly v maskovacích ooglithech mezi uprchlíky a s omezenými úspěchy páchaly škody v týlu nepřítele, ačkoliv byli později zastaveni Jedii. Mistru Jedi Luku Skywalkerovi se poté zdařil pokus o vnitřní kolaps gravitační ochranné anomálie jednoho z Vongských pozemních vozidel ovládajících otroky a první polovina armády byla následně zničena protonovými torpédy. Uprchlíci se poté nalodili na agamarské lodě a díky krytí navrátivšího se bothanského křižníku a nově hvězdného destruktoru třídy Victory, Corusca Fire, se jim podařilo uniknout z planety. Shai, stejně jako předtím, poté planetu zabral.

BimmielEditovat

Krátce po bitvě na Dantooine obdržel Shedao zprávu od jednoho ze svých podřízených, Kraga Vala, o situaci na Bimmielu. Oba jeho klanoví spolubojovníci byli zabiti Jedii, jež mezitím také odvezli tělo jeho děda. Znechucen zacházením s ostatky ostatních Vongů pod rukama Jediů, Shai přísahal, že dřív než je zabije, napije se krve zodpovědných Jediů.

Elegos A'KlaEditovat

ElegosAkla

Pověřenec Elegos A'Kla

"Nyní jsi pod mojí ochranou. Budu tě učit. A ty budeš učit mne. Navzájem si porozumíme."
―Shedao Shai, Elegu A'Klovi[zdroj]

Na Dubrillionu bylo prozatím zřízeno vongské hlavní středisko. Z hyperprostoru nad Dubrillionu po Shaiově návratu z Dantooine vystoupil novorepublikový raketoplán, jehož jediný cestující požádal o povolení přistát na Dubrillionu. Tím byl senátor Elegos A'Kla, Caamasi, jež chtěl blíže poznat vongskou kulturu za účelem pozorumění jejich vpádu do galaxie a možnosti vyjednání možného příměří. Poté co si nejdříve odstranil svého ooglitha, k Deign Lianově překvapení, a poslal následně svého podřízeného pryč, se A'Kla a Shai dohodli na vzájemném učení se o kultuře toho druhého. Nejprve tak vzal Shai senátora do Náruče bolesti.

Válečník v. pacifistaEditovat

"Jsou tu tací, jako Deign Lian, jež si myslí, že bych mohl být zastrašen vašimi názory, nebo dokonce jimi ovlivněn. Věří, že můj čas strávený s vámi mne poskvrnil."
"A možná i mají pravdu
"
―Shedao Shai a Elegos A'Kla[zdroj]
Shai úkoloval A'Klu se stále fyzicky náročnějšími úkoly, aby mu pomohl vydat se bolesti. A'Kla mezitím zaujal Shaie především příběhy o chisském velkoadmirálu Thrawnovi, jež studoval umění svých nepřátel, aby jim lépe během válečných časů porozuměl. Shai mezitím sledoval pohyby bothanského křižníku, Ralroostu, pod velením admirála Traesta Kre'feye, který se během několika dní pohyboval jak u planety Dubrillion, tak Dantooine, vongské planety, tak také v systému Garqi. Podle změny chování křižníku po jeho vstupu do systému Garqi narozdíl od předchozích výzvěd, Shai usoudil, že by nebylo od věci posílit své postavení v systému.

Poté, co znemožnil Deigna, o něhož se dozvěděl, že značná část jeho posádky si myslí, že rozmluvy s A'Klou zatemnily úsudek velitele, se pokusil z A'Kly vymámit jakékoliv informace ohledně admirála Kre'feye, avšak Caamasi ani při zmínkách o účasti Bothanů při zničení Caamasu neprozradil většinu jemu známých informací. Deign Lian poté Shaie požádal, zda smí odletět na Garqi za účelem kontroly operace vedené Kragem Valem na povrchu. K Lianově udivení, Shedao mu na misi poskytnul 1 křižník a také 7 menších korvet - nadbytečně silnou flotilu pro takovou misi. Shedao totiž očekával novorepublikové síly poblíž Garqi a jeho předpověď se naplnila, jelikož Lian skutečně potkal nad planetou admirál Kre'feye s jeho křižníkem. Co však nepředpověděl, byl přílet lodí Imperiálního zůstatku. Po neúspěšném pokusu o zadržení novorepublikových a imperiálních sil se Shai přesunul ke Garqi za účelem vyšetření daného selhání.

GarqiEditovat

Společně s A'Klou dorazil na povrch do ruin xenobotanologické zahrady Pesktda, jež těsně před střetem nad Garqi za záhadných okolností shořela. Během toho také zemřel Krag Val a mnoho dalších. Jeden z přeživších ho informoval o muži, jehož nazýval "Stříbrná čepel", který byl za zničení zahrady zodpovědný. Poté osaměl s A'Klou po němž chtěl identitu daného muže, s nímž si spojoval i smrt svých spolubojovníků na Bimmielu - Corrana Horna - a již mu A'Kla díky menšímu nátlaku poskytnul. Shai plánoval A'Klu brzy zabít a vyzvat tak Horna k souboji a tak požádal senátora, aby se s ním vrátil zpět na loď a společně si mohli promluvit o možném míru, jehož by A'Kla byl ambasador.

VýzvaEditovat

"Jsem Shedao Shai. Ty jsi byl na Bimmielu. Zabil jsi mé dva klanové spolubojovníky a nechal jsi jejich těla napospas divé zvěři. Ukradl jsi kosti mého předka. Tyto kosti, jež ti posílám, ti snad ukáží, jak správně nakládat s těly padlých. Lituji, že jsem kvůli tvým činům byl nucen Elegose zabít. Chci, abys věděl, že jsem to udělal já, holýma rukama. Jak jsem ho škrtil, viděl jsem v jeho očích zklamání, ale jen na začátku. Než zemřel, pochopil nezbytnost své smrti. Setkáme se, tedy naše síly se setkají, na světě jež nazýváte Ithor. Jestli máš nějakou čest - Elegos tvrdil, že ano - vrátíš mi kosti mého předka. Pokud ne, pak jsi to ty, kdo nechá smrt tvého přítele přijít vniveč."
―Shedao Shai, předehraná zpráva Corranu Hornovi[zdroj]
Shai nechal nic neočekávajícího A'Klu nahrát zprávu pro Horna, v níž zmiňoval možné naděje na mír a také vyzdvihoval samotného Shaie v jeho ochotě spolupráce. Mezitím také jeho podřízený zjistil, proč byla zahrada na Garqi vypálena. Pyl z bafforových stromů dokázal rozežrat yuuzhan vongskou zbroj a mohl být tak zkázou celé vongské invaze. Ačkoliv fakt, že i příroda šla proti invazi, mírně otřásla Shaiem, ale jeho víra v legitimitu invaze nicméně přetrvala. Lian také přišel s plánem, jak se dané hrozby zbavit, bafforové stromy - původně z Ithory - mohly být jednodušše takřka vyhlazeny, pokud by na Ithor byla vypuštěna biologická zbraň. Tím ale Shaie znovu rozezlil, protože ten to považoval za nechutný a nedůstojný akt. Raději přistoupil na plán vzít Ithor hrubou sílou. Krátce poté se vydal se naposledy setkat s A'Klou, jehož poté uškrtil. Dalších několik strávil balzamováním jeho těla podle yuuzhan vongských zvyků, aby Hornovi, jemuž tělo se vzkazem (viz citace) následně poslal, ukázal, jak se má správně zacházet s padlými.

Bitva o IthorEditovat

"Musíme jim dokázat, že je zničíme, ikdyž se sebelépe připraví. Prozatím jsme pro tim nim nepodnikli jakékoliv větší vojenské zásahy. Ano, zabrali jsme Garqi, ale odpor byl minimální. Když zabereme Ithor, vyšleme tak zprávu Republice, v níž bude rezonovat naše síla a neporazitelnost. To je zpráva, jež chci, aby otřásla galaxií."
―Shedao Shai nastiňuje svůj plán Deignu Lianovi[zdroj]
Věčné utrpení, vlajková loď Shaie, vedla útok na Ithor. Spolu s dalšími třemi těžkými křižníky, osmi lehkými křižníky a mnoha yorik-trema vyloďovacími raketoplány vystoupil z hyperprostoru do systému Ottega, v němž se Ithor nacházel. Tafanda Bay, jediná zbývající plošina nad Ithorem, byla označena jako primární místo útoku. Shai se také musel přizpůsobit novým taktikám admirála Kre'feye, jež nařídil svým stíhacím letounům pálit více nízko-energetických střel než mohly dovin basali zvládnout, narozdíl od plně-nabitých střel, jichž ale mohl X-wing a další letouny vypálit méně. Shai tak také nařídil svým letounům používat méně náročné gravitační anomálie, jichž ale mohlo být více. Ačkoliv tato taktika přinesla mnoho úspěchů ve vesmírném boji, nad planetou bylo mnoho vyloďovacích raketoplánů sestřeleno. Navíc na povrchu vongské síly čelily soustředěné síle Jediů. I přes počáteční úspěchy, Vongové postupně začali prohrávat i ve vesmíru a jednotky byly navzájem od sebe odděleny. Invazní armáda tak byla postupně obkličována, nicméně republikové síly věděly, že přiletí další a další Vongové. A tak Corran Horn zkontaktoval Shaie na povrchu a nabídl mu ultimátum. Duel, který by rozhodl o osudu Ithoru. Jedi porazí Shaie, Ithor bude ušetřen. Shai porazí Horna, Shai dostane zpět ostatky svého předka. Během doby 7 dní před duelem bude také zachováno příměří. Hrdý válečnický duch v Shaiovi chtěl odmítnout, ale touha získat ostatky nakonec vyhrála a duel se tedy měl konat přesně za 7 dní, během plného měsíce na náhorní plošině na povrchu planety.

DuelEditovat

ShaiVSHorn

Duel o Ithor

Po 7 dnech, poté co slunce zapadlo, Shai dorazil s Lianem na plošinu. Oblečen v šarlatové a zlaté zbroji, Shedao narozdíl přistupoval k souboji s přísnou vážností, narozdíl od Horna. Po krátké výměně názorů se jejich zbraně střetly. Souboj se zdál být vyrovnaný a tak každý z nich čekal na chybu toho druhého. Eventuelně, Shai se dostal skrz Hornovu obranu a zasáhl ho do trupu. Horn upadl a Shai, sundávajíc si masku, tak mohl ochutnat z čepele své zbraně krev svého nepřítele, přesně tak, jak na Bimmielu přísahal. Nicméně Horn nebyl mrtvý, dokázal postavit opět na nohy a zasypat velitele posměšnými slovy. Shai se na něho znovu vrhnul a pod prudkými útoky byl Horn nucen opět klesnout na kolena. Avšak při úderu, jež měl pohřbít Hornův vlastní meč do jeho těla, Horn vypnul čepel a Vongova hůl tak nenalezla odporu a Shai ztratil rovnováhu. Corran Horn poté opět zapnul čepel a proklál tak Shedaa Shaie skrze trup a přeťal mu páteř.

OdkazEditovat

"Splněno, můj pane. Shedao Shai je mrtev. Hrozba Ithoru pominula"
―Deign Lian válečnému pánovi Tsavongu Lahovi[zdroj]
Lian se vrátil zpět na loď, ale slib Shaie, že bude planeta ušetřena, nedodržel. Podle rozkazů válečného pána Tsavonga Laha, vypustil biologickou zbraň na povrch. Nicméně ani Lian nebyl ušetřen záhuby, jelikož Večné utrpení pod těžkou palbou spojených sil admirála Kre'feye a Pellaeona kleslo na povrch planety a bylo zničeno při nárazu. Avšak veřejné mínění v Nové republice označilo Horna za hlavní důsledek zničení Ithoru.

Mezi Vongy byl klan Shai uvržen v nemilost. Shedao Shai byl navždy zavržen s nálepkou selhání. Narozdíl od něj, Corran Horn získal respekt v řadách Yuuzhan Vongů, jelikož Shai byl, i přes své chyby, výborný válečník.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V jiných jazycích
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.