Czech Star Wars Wiki
Advertisement

"Přináším temnotu!."
―Silri

Silri byla mocná Sestra noci, čarodějnice temné strany Síly z Dathomiru. Pracovala pro Tybera Zanna a jeho zločinecký syndikát, Zannovo konsorcium, v naději, že bude moci sledovat a podílet se na destrukci, kterou Zann způsobuje. V boji používala temnou stranu Síly (např. vysátí života) a také světelný bič, exotickou varianta tradičního světelného meče. Silri také měla za mazlíčka rancora - Cuddlese, kterého mohla vyvolat během bitvy.

Po bitvě o Yavin byla Silri a mnoho Sester noci zajato imperiálními vojsky na Dathomiru. Nicméně, i přes hrozby, se čarodějnice nepodařilo zkrotit a vzbouřily se. Mezitím se Tyberu Zannovi podařilo od Hutta Jabby obstarat neznámý sithský artefakt, který se ukázal být sithským holocronem. Po vyčerpání mnoha zdrojů informací se dozvěděl o temné straně čarodějnic z Dathomiru. Tyber Zann a jeho poručík, Urai Fen, odvezli Silri z Dathomiru a osvobodili ji, a na oplátku jim slíbila, že odemkne holocron.

Silri se svým světelným bičem

Advertisement