FANDOM


Sithský druh, je druh pocházející z Korribanu. Po vzniku prvních temných jediů, kteří se přesunuli na Korriban byli čistokrevní sithové zotročeni těmito temnými jedii. Někteří čistokrevní sithové sloužili svým pánům dobrovolně, časem pak temní lordi přejali název Sith za svůj a tak vznikl nový pojem Sith. Sithský druh byl časem vymícen.

Někteří sithové však našli cestu k nesmrtelnosti a zůstali ve svých hrobkách v podobě duchů, například Marka Ragnos nebo Naga Shadow.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.