Czech Star Wars Wiki
Advertisement


"Termín Sith ve skutečnosti odkazuje na druh bytostí s červenou kůží, které pocházely z Korribanu."
―Vestara Khai

Sithové, též známí jako Červení Sithové nebo Čistokrevní Sithové, byly humanoidní rasou se specificky červenou kůží. Kteří původně pocházeli ze světa planety Korriban, odkud se postupně dostávali dále, do jiných koutů galaxie, až se nakonec usadili na ledové planetě Ziost. Sithský druh nebyl z počátku moc podobný člověku a vypadal, spíše jako predátor s humanoidní podobou. To se ovšem změnilo s příchodem Temných Jediů, kdy došlo ke křížení mezi Člověkem a Sithem.


Čistokrevní Sithové a původní Sithové

Biologie a specifikace[]

Sithové byla velice hrdá a násilná rasa pocházející z planety Korriban, v systému Horuset v izolovaném vnějším okraji, zvaném Stygian Caldera. Díky symbiotickému vztahu s Temnou stranou síly, byl Sithský druh, stejně jako několik dalších druhů žijících na Korribanu. Velice silně citlivý na Sílu, díky čemuž byl celý jejich druh považován za citlivý v Síle. Jako jiní tvorové na této planetě, tak i oni se živili přímo z Temné strany Síly.

Dospělí jedinci měli charakteristicky červenou/karmínovou barvu kůže, na rozdíl od svých malých dětí, které měli odstín světlejší. Avšak někteří dospělí jedinci si zachovali i růžovější odstín, nebylo to však tak časté. Vzhled však neurčovala jen barva, ale hlavně jejich divoké profily a ostré, dravé rysy, které měli po celém těle, včetně kostních ostruch vyčnívající zpoza kůže. Z vysokých lícních kostí jim vysel pár úponků. Celkový vzhled obličeje dotvářeli lebeční rohy, špičaté zuby a opičí ústa pod malým nosem spolu se zářícími žlutými oči. Mimo jiné měli někteří jedinci dlouhé kostnaté brady, zatímco jiní tuto specifikaci neměli a jejich brady byly méně výrazné a z úst ustupovaly. Dále bylo velice běžné, že většina Sithů měla jen tři prsty zakončené drápy na obou rukách a nohách. A pro většinu populace bylo naprosto normální, že byli leváci. Z toho důvodu byla pro ně charakteristická zbraň Lanvarok, která byla pouze pro leváky.

Lícní úponky, které sestupovaly z lícních kostí sloužili jako indikátor různých postojů a výrazů/nálad. Prostřednictvím škubání nebo jiných různých pohybů. Například hlazení pravého úponku bylo výrazem ohleduplnosti, zatímco jejich chvění byla známka hněvu.

Hybridizace[]

Po příchodů Temných Jediů po Stoleté temnotě do Sithského prostoru, se začali Lidské a Sithské druhy společně křížit. Téměř dva tisíce let trvalo, než se mezi těmito druhy vypěstovala pověrčivost, vzájemná sympatie a loajalita. Zároveň byly upřednostňovány vlastnosti jako mazanost, ctižádostivost a spojení se Sílou. Tímhle byla v průběhu staletí formována Sithská společnost a byly to její základní prvky. Postupem času se v Sithském impériu Čistokrevní Sithové neustále vyvíjeli, což vedlo k tomu, že v období Velké hyperprostorové války, zůstalo v Impériu jen několik opravdu Čistokrevných Sithů. Dlouho poté se věřilo, že skuteční Sithové v říši vyhynuli, kvůli procesu křížení.

Charakterní rysy jedinců, byly proto kvůli křížení závislé na tom. Kolik sám jedinec má v sobě krve z Temných jediů nebo opravdových Sithů. V roce 5000 BBY, v období Velké hyperprostorové války, vykazovala většina Sithů v Impériu rysy původní rasy. Pro tohle období bylo běžné, že kříženci těchto ras, jako byl Ludo Kressh nebo Marka Ragnos, měli na obou rukách čtyři prsty. Avšak byla i vyjímka, jako byl Naga Sadow, který měl nejčistší Jediskou krevní línii s minimálním množstvím Stihské krve. Proto vykazoval nejvíce lidských rysů, jako pět prstů na rukách a nohách, nebo disponoval absencí kostních ostruh a stopek obočí. Avšak stále si zachovával vlastnosti Sithského druhu, jako třeba lícní úponky, jenom o něco kratší než u Sithské krevní linie a červenou kůži.

Nicméně někteří jedinci jako například hybridní Čistokrevní Sithové ve Velké galaktické válce, vykazovali ještě mnohem menší rasové znaky, než Naga Sadow. Názorným příkladem byl Exal Kressh, který disponoval pouze rysy, jako červená kůže, žluté oči a citlivost k Síle. Ostatní specifické znaky jako lícní úponky nebo výrazné hřebenové obočí přítomné nebyli. Na druhou stranu jiní příslušníci rasy, disponovali různými shodnými znaky s původním druhem. Někteří jedinci dokonce disponovali více znaky, než původní druh. Jako třeba další pár lícních úponků. Ve skutečnosti byli Čistokrevní Sithové velice odlišní od původního druhu. Na to aby byla osoba považována za Čistokrevného Sitha, musela si zachovat dostatečné pozůstatky původního druhu, aby byli vizuálně jasné.

Staří Čistokrevní Sithové, měli známky svého věku viditelné na svém těle, jako hluboké vrásky, blednutí a skvrnitost nebo často mývali seschlé úponky. Na rozdíl od svých předků původní rasy, Čistokrevní Sithové jako rasa nebyla celá citlivá na Sílu a to i přes to, že bylo extrémně vzácné narazit na jedince, který nebyl na Sílu citlivý.

Extrémy Hybridizace byly ukázány u lidského jedince jménem Ebya T'dell, který byl součástí Ztraceného kmene Sithů někdy kolem roku 4985 BBY. Ačkoliv byla lidského druhu, měla neobvykle růžovou pleť a vysoké lícní kosti. Které byly považovány za známky zjevného původu Sithského druhu. Další takový byla lidská posádka lodi jménem Omen, která měla taky jistý stupeň křížení. Avšak nevykazovali žádnou morfologii, která by tomu nasvědčovala. Jediná známá vlastnost, kterou vykazovali bylo napojení na sílu. Dokonce v roce 44 ABY, se považovalo za možnost, že potomci Ztraceného kmene, stále mají stopy Sithské DNA.

V roce 3642 BBY, se odhadovalo, že 97,8 procenta populace Sithského impéria, mělo nějaké Sithské předky.

Společnost a kultůra[]

I přes neustálé boje a všemožné války, byli Sithové docela sofistikovanou civilizací, která nevnímala jejich způsob života jako krutý nebo barbarský. Naopak, všechny kruté skutky a válečný způsob života, brali jako normální základní aspekt existence. Včetně primitivních praktik jako obětování jedinců ve jménu jejich bohů. Avšak takový způsob života plný válek, vedl ke značně silně xenofobní společnosti a úbytku populace na jejich původním domovském světe Korribanu.

Stejně jako pro jiné rasy je přirozený mír, tak pro domorodé Sithy je přirozené násilí. Celá jejich kulturní společnost, se skládala z rigidní a stratifikované kastovní společnosti. Primitivní obětovávání bohům, které doplňoval ještě obrovský zájem o používáni starověké a tajemné alchymie spolu s magií. Kromě konzumace Temné strany síly, se živili také svým tradičním pokrmem, Krvavou polévkou.

Jediný aspekt, který pocházel původně z Korribanu, byla pozice Stínové ruky. Což byl titul, který byl principálně totožný s titulem Padawan. Jednou z nejstarších a největších předností Sithů byla jejich znalost čarodějnictví, která jim umožnila dosáhnout nadpozemských činů. Další z předností byla stavba Sithských holokronů, avšak tuto vlastnost se naučili až od Rakatů, kteří navštívili Korriban v rámci svých vlastních zájmů.

Kasty[]

Válečník z Kasty Massassi

Velice hierarchická společnost využívala rigidní kastovní systém, ale taky stratifikovanou hodnostní strukturu, kdy podle předností umisťovala jedince do správné kasty. Rozdělování Sithů do kast bylo prováděno v průběhu přibližně 100 000 let, díky čemuž se někdy jednotlivé kasty označují jako poddruhy

  • Kasta Zuguruk – Zugurukové byli loajální inženýři, kteří budovali a udržovali Sithskou technologii včetně droidů, hvězdných lodí a hrobek.
  • Kasta Massassi – Byla válečnická kasta Sithů, kteří byli vyšší a silnější než ostatní, což s kombinací přirozené agresivity, dělalo z Massassiů velice účinné vojáky. A přesto že, nevládli zrovna velkou inteligencí, dokázali být dobře vycvičeni pro různé úkony jako údržba zbraní, hvězdných lodí nebo taky ke zvládnutí složitých bitevních plánů. Byli také velice poslušní a loajální ke svým pánům, avšak Massassiho loajalitu si musel pán zasloužit. Dokázali být loajální také k jednotlivým Sithským lordům, ale loajalita k jejich hlavnímu pánovi, byla vždycky ta hlavní.
  • Kasta Kissai – Kissaiové byli kněží, kteří studovali povahu Temné strany síly a praktikovali starověkou Sithskou magii a alchymii. Stejně jako Massassiové, byli opravdu nemilosrdní, ale na rozdíl od nich byli také inteligentnější, cyničtější a pozornější. Na druhou stranu, postrádali veškeré fyzické výhody.
  • Otroci – Nejsou tak úplně kasta, ale stále byli velice důležitou skupinou ve společnosti. Otrokem se mohl stát kdokoliv z jakéhokoliv druhu, včetně člověka nebo Sitha. Tí byli většinou úplně nejnižší v Sithské hierarchii. Pro otroky se častou používalo hanebné označování jako "Grotthu." Otroci se používali k práci nebo byli vybíraní jako oběti bohům. Když Sithský pán zemřel, byli jeho otroci pohřbeni za živa s ním.

Technologie[]

Umění alchymie, umožňovalo Sithům naplňovat předměty, včetně živých bytostí Temnou stranou síly. Díky velké zběhlosti a dovednosti v čarodějnictví a magii, často vytvářeli různé talismany, aby tak mohli soustředit svou koncentraci a využili tak obrovské množství Temné strany síly. Tyto artefakty, byly tak často používaný během dlouhých složitých rituálů, kdy pomocí nich mohli kněží mnohonásobně posílit své schopnosti. Formy těchto artefaktů, byly různé. Mohlo se jednat prakticky o cokoliv, od krystalů po amulety. Poté co se Sithové poprvé setkali s Jedii, vytvořili talismany, které byly schopné při použití svého uživatele obrátit na Temnou stranu síly. Což po zničení Sithů, vedlo k následnému zákazu používání těchto artefaktů. Zdaleka to ale nebyly jen tyhle talismany, co Sithové vyrobili. Dlouho před tím, když nastala vzpoura vedená Naga Sadowem, Čistokrevní Sithové vyvinuli talismany léčení, které fungovaly tak, že urychlovaly přirozené léčebné procesy. Ovšem na úkor spojení uživatele se Sílou. Dalším užitečným talismanem byl takzvaný štít, který absorboval jakoukoli formu energetického útoku, díky čemuž se také používal, jako zdroj energie pro relikvie. Všechny tyto artefakty bylo velice obtížné zničit. Někdy k tomu byly zapotřebí velice zkušení mistři, jindy je dokázala zničit jen samotná Temna strana síly. Proto po zničení Stihského impéria, byli Jediové nuceni talismany ukrýt, nebo schovat na nebezpečných místech, kde by se nedostali do ničích rukou.

Talismany ovšem nebyly jediné artefakty, které Sithové byly schopni vytvořit. Už dávno před tím, kdy se naučili cítit takzvané vlnění, které vznikalo při použití Síly a mohli ho cítit i ostatní. Vedlo Sithy k vytvoření Masky síly, které dokázaly toto vlnění před ostatními skrýt. Kromě nich, byly také schopni vytvářet velice silné toxiny, jako byly Sithské jedy. I přes velké množství forem různých artefaktu, existovali opravdu jedinečné relikvie vytvořené samotnými Lordy. Jako byl třeba Meč Leldise, Muuruv talisman, Oko Horak-mula nebo Graushovo srdce.

V dávných dobách Sithové často pro zaznamenání a zachování svých znalostí používali svazky a rukopisy. Ty obsahovaly učení znalostí všemožné magie, až po určité techniky alchymie a výrobu zbraní. Teprve až po čase začali používat holokrony, které ovšem nebyly jejich původním vynálezem, nýbrž byly převzaty od Rakatů. To způsobilo, že se holokrony staly preferovanou metodou uchovávání znalostí, a to i přes to, že byly velmi vzácné. Přenesením části osobnosti uživatele do holokronu a následné naplnění jej Sílou, vytvořilo takzvaného strážce, který byl schopný v přítomném čase interagovat s budoucími uživateli holokronu. Spousta holokronu byla po letech ztracena nebo zničena a ty které přežili, se povětšinou dostali do rukou učenců Temné strany, nebo zůstala v hrobkách Sithských Lordů. Díky čemuž byla spousta znalostí a učení ztracena. I přes preferování holokronu, jako uložiště znalostí, byly i nadále používány rukopisy a další různé prostředky. Mezi takové patří například Epištola Marka Ragnose nebo Kodex Karness Muura.

Alchymie se v Sithském světe používala velice často i při vytváření zbraní, jako byly Sithské meče. Které byly jedny z prvních a taky nejúčinnějších zbraní, které Sithové vytvořily. Čepele těchto mečů, byly zesíleny tak, že dokázali vydržet jakýkoli úder, včetně úderu světelného meče. Díky tomuto jedinečnému zesílení, dokázaly meče přežít po tisíce let v perfektním stavu. O dávných Lordech z planety Ziost, bylo známé že dokázali použít takzvanou techniku Kortózní vazby k vytvoření Sithského Tremorského meče. Primitivnější zbraní vytvořenou Sithy byl Lanvarok, což byla zbraň na dálku, která se původně používala k lovu. Kromě zbraní, ale dokázali také vytvořit Temné brnění, které poskytovalo dodatečnou ochranu svým nositelům a bylo vyrobeno tak, aby vyhovovalo individuálním specifikacím jejich uživatele.

Tato výjimečná schopnost alchymie, byla natolik rozšířená a používaná, že se díky ní dokázali vytvářet biologické zbraně. Které umožňovaly geneticky upravovat živé stvoření tak, aby se z nich staly zhanobené ohavnosti. Takové praktiky byly použity k vytvoření tvorů jménem Tuk'ata, které byly používány jako strážci mnoha Sithských hrobek. Dále tato schopnost byla použita k vytvoření bestie Chrysalis, která byla rovněž používána jako strážce a zároveň se stala domácím mazlíčkem mnoha Sithských Lordů. Dokonce bylo vytvořeno mutujicí stvoření Silooth, které bylo používané jako obléhací zbraň.

Sithové byli také známý svými stavbami budov, které považovali za umělecké díla. Cítili, že takové stavby jsou rozšířením osobnosti jejich tvůrců. Což mělo za následek velice těžké zmapování vnitřní struktury, takové budovy. Což pro obránce poskytovalo značnou taktickou výhodu. V takových strukturách se často vytvářeli komnaty pro soustředění, které byly designovány tak aby Sithský Lord mohl posílit své spojení se Sílou. Což později vedlo k vytvoření meditační sféry, která umožňovala zvýšit Sílu na obrovskou úroveň. Větší měřítko těchto technologických schopností zahrnovala sestrojení superzbraně jako Dark Reaper, který byl sestrojen během Velké hyperprostorové války.

Historie[]

První Civilizace[]

Civilizace Sithů se zrodila na planetě Korriban, kde vedla násilný a barbarský styl života. Díky přirozenému symbiotickému vztahu s Temnou strany síly, se jí živili, posilovali jí v sobě a zdokonalovali její techniky, které dříve byly považovány za nemožné. I přes obrovskou moc kterou vládli, nebyla jejich společnost jednotná. Žili v kmenových uskupeních, kde byly vedeni jedním či více čaroději, kteří byli zodpovědní za bezpečí a ochranu kmene. Mezi jednotlivými Sithskými národy na Korribanu, byl válečný stav zcela běžný a stejně jako násilí a smrt, považovali tyto aspekty jako zcela přirozenou součást své existence. Nechtěli nebo nedokázali odlišit jeden stav od druhého, kdy pro ně byl zcela přirozený stejně, jako pro jiné bylo součástí své existence vyrovnanost nebo mír. Tato Sithská civilizace, jako taková začala vznikat zřejmě něco kolem roku 100 000 BBY, nicméně nalezený Temný holokron obsahoval zapomenutou historii, která sahala ještě mnohem dál.

Mezi některými historiky se spekulovalo o několika starověkých praktikách, jako byla konzumace Krvavé polévky, jako důsledek vzájemného ovlivňování dvou kultur. Tedy Sithů a Anzatů kdysi dávno v prehistorii. Jedi Volfe Karkko po studiu Sithského holokronu rád poznamenal ostatním rytířum Jedi, že právě Anzati pamatují úplně prvního Sitha. Avšak kromě jeho tvrzení neexistují žádné důkazy o této teorii.

Sek'nos Rath, Je'daii Sithské rasy

Během tohoto období Sithové zaznamenávali své znalosti a učení do svitků a svazků včetně desek. Tyto materiály obsahovaly informace a znalosti o Temné straně síly, alchymii, konstrukci Sithských zbraní, artefaktů a pojednání o jejich nadvládě a ničení. Nicméně mnoho těchto starověkých spisů, bylo prodchnuto šílenstvím těch, kdo jej stvořil. Díky tomu dokázali nepřipraveného jedince dohnat k šílenství, nebo ho posednout. Bylo známo, že již v této době měli Sithové vysoké znalosti o hloubce svých sil, především o vzteku a pomstě, která vedla k Temné straně síly. Což sami dobře demonstrovali, když v roce 30 000 BBY odvrátili invazi cizího druhu Killiků.

Někdy kolem roku 36 453 BBY, pyramidové lodě Tho Yor, shromažďovali nejlepší na Sílu citlivé filozofy, kněží, vědce a válečníky z celé galaxie. Aby je přivezli, na Sílu silný svět Tython. Právě i někteří Sithové byli vybráni ze svého domovského světa Korriban, aby se případně staly úplně prvními Je'daii. Po deseti tisíciletích studia rovnováhy, mezi Temnou a Světlou stranou Síly, stále zůstávali potomci těchto původních druhů jako Mistři Je'daii, Cestovatelé nebo Diplomaté v systému Tython. Krátce před vypuknutím Války Síly, způsobila událost polarizací světlé a temné strany Síly v myslích Je'daiů, vyvrcholením ve zformování Řádu Jedi.

Sith'ari[]

Občanská válka na Korribanu trvala po mnoho tisíc let, až do okamžiku, kdy povstal Sith jménem Adas, který sjednotil veškeré národy a stal se jediným králem a vládcem Sithů. Adas byl již odmala vychováván a veden, jako vyvolená bytost, díky jeho velice neobvyklému černému zbarvení. Vyrostl ve velice mocnou bytost, která prokazovala velice vysokou inteligenci a vynikající bojové dovednosti. Společně s extrémním nadáním pro magii. To mu tak umožnilo si pomocí ní, vykovat svou vlastní masivní válečnou sekeru.

I přes obrovské krveprolití, dokázal Adas sjednotit nesourodé národy Korribanu, do jednotného království, a stát se tak kolem roku 28 000 BBY nesporným vládcem Sithů. Adas se stal prvním Sithským Lordem, králem a bohem Sithů. Jak jeho vláda pokračovala dostal titul Sith'ari (dokonalá bytost). Nakonec jeho lid uvěřil že je nesmrtelný a jeho vláda bude věčná. Avšak vláda trvala jen po tři staletí, až nakonec dorazili na Korriban Rakatové, kteří zprvu před Adasem skryli svůj skutečný záměr. Snažili se získat důvěru Sithů a tak je učili novým technologiím, jedna z nich byla i vytváření holokronu a vkládání do nich svých znalostí. Nakonec se však Rakatové pokusili dobýt a zotročit Sithský lid, ale Sith'ari povstal, aby odrazil útočníky s nezdolnou vůlí svého lidu po svém boku. Navzdory pokročilé technologii Rakatanského Nekonečného impéria, se Sithům podařilo dobyvatelé porazit. Adasovi se navíc podařilo převzít kontrolu nad Rakatanskou vesmírnou lodí, schopné cestovaní hyperprostorem, díky čemuž rozšířil svou vládu a civilizaci do sousedních světů, včetně nedaleké planety Ziost. Aby však zajistil svobodu pro svůj lid, byl Adas nucen obětovat svůj život, aby Sithům zaručil úplné vítězství.

Rozpad[]

S Adasovou smrtí a absencí jeho sjednocujícího vlivu, se Sithové opět vrátili do válečného stavu a každý vládnoucí válečník prohlašoval sebe sama jako nového Sith'ari. Postupem času se tak titul Sithského Lorda stal, jako takový zcela běžným. Díky zdevastovanému Korribanu po Rakatanské kampani a neustálým občanským válkám, byli Sithové nuceni planetu opustit a pomocí Rakatanské technologie přemístit, tak své působení na planetu Ziost. Na které dohlížela kasta Kissai, která se starala o úsilí pro obnovu. Sithové prosperovali a posupně začali rozšiřovat své Impérium a zabírat planety jako Jaguada, Malachor V nebo třeba Arbra. Zároveň tak díky Rakatům, Sithové kromě nové technologie získali i nový koncept Temné strany síly, který byl v rozporu s tím, co vyznávali.

Nicméně někteří Sithští kněží, si interpretovali smrt Adase, jako znamení o odmítnutí Sthského konceptu pojetí života. Proto byly prohlášení za kacíře a následně vyhnáni. Skrze Sílu si však našli cestu na svět Tund, na který se dostali pomocí Rakatánské technologie hyperpohonu, a zde založili Čistokrevnou společnost čarodějů, která stála na nové víře. Tihle čarodějové tak začali žít podle toho, jak si představovali perfektní harmonický život. Věřili že, všudypřítomnost Síly je důkazem toho, že její rozdělení na protiklady je nepravdivé.

Nakonec Sithové z velké části opustili planetu Korriban a tím se z ní stal jen obřadní svět, který byl pokrytý hrobkami Sithských Lordů. Avšak zde stále zůstala minimální populace, ve formě náboženských kultistů.

Sithové dále pokračovali v rozšiřování svého Impéria a obsazovaly tak další světy, jako například Krayiss dva, kde okolo roku 14 000 BBY byl postaven Sithský chrám, ve kterém se uchovávalo vědění a písemnosti. Sithské Impérium si udržovalo určitý odstup a drželo se v izolaci před zbytkem galaxie, a to i přes příchod jiných ras, včetně těch republikových.

V roce 7000 BBY Sithský dobyvatel Dathka Graush zahájil a vyhrál jednu z cyklických válek na Korribanu, přičemž za sebou zanechal zdevastovaných většinu měst. Vládl tak Korribanu po dobu 50. let, avšak jeho vláda byla velice krutá a nasáklá terorem. Dokonce i na poměry Sithů, ti se ho proto rozhodli svrhnout a zavraždit. V okamžiku své smrti měl samozvaný Sithský vládce a král pod kontrolou, dvě třetiny Korribanu.

Jen'ari[]

Někdy v téže době, kolem roku 7000 BBY, se někteří z ambicióznějších Jediů v řádu otevřeli Temné straně síly. Tito padlý Jediové byli pronásledování za své přesvědčení a vzdorování Jediské radě, přičemž jejich řady početně rostly, až se nakonec prohlásili za osvobozené/nezávislé od vůle Rady. Tato rebélie vedla postupně k rozkolu a o tři roky později k samotné válce mezi řádem Jediů a takzvanými Temnými Jedi. Tato válka trvala sto let, a nakonec se rozhodla v Bitvě o Corbos, kde Jediové porazili Temné Jedie a jejich přeživší, poté vyhnali do neznámých oblastí ve Vnějším okraji. Temní jediové tak cestovali bez navigačních zařízení, jen vedeni Temnou stranou síly, která je zavedla na Korriban.

Podmanění[]

Po tom, co se Temní Jediové dostali na Korriban, byli zcela ohromeni a fascinování tím, že primitivní domorodí Sithové jsou citliví na Sílu.  Avšak stejně jako na počátku Sithské civilizace, tak i v těchto časech byli Sithové stále v kmenových kruzích, vedenými jedním či více čaroději. Proto stále primitivní, pověrčiví a zcela nábožensky založení Sithové, vítali cizince pomocí mečů a hrubých, přesto impozantních magických iluzí. Temní Jediové však byli překvapeni velkými znalostmi o Temné straně tak primitivním druhem. Sami Jediové se z některými takovými znalostmi nikdy nesetkali, což zapříčinilo, že tyto znalosti chtěli sami získat. Aby toho dosáhli, snažili si podrobit Sithský lid, pod svou nadvládu. To vedlo k soubojům mezi Jedii a Sithy, kteří nechtěli, aby jejich znalosti padli do rukou cizinců. Avšak Temní Jediové se ukázali jako mnohem inteligentnější a silnější, než největší kmenoví kněží/čarodějové. Nakonec díky svým schopnostem Síly, světelným mečům a špičkové technologii nad Sithy vyhráli a získali znalosti, které následně proti Sithům sami použili. Temní Jediové v Sithské jazyce zvaní Jen'jedai, poté svrhli a zavraždili samozvaného Sithského krále, což mělo za následek naprosté podmanění Sithského lidu. Ti přijali Temné Jedie jako své nové pány a udělili jim holokron krále Adase. Následně se Jediové prohlásili za žijící bohy a krále Sithů. Přičemž jeden z Temných Jediů, jménem Ajunta Pall si vysloužil jako úplně první, titul Jen'ari neboli Temný pán ze Sithu.  

Sithové tak zcela zasvětili své životy svým novým pánům, ti se díky novým znalostem zdokonalili, ve svém umění boje a Síly. Rozšířili své působení do okolních světů a hvězdných systémů, až nakonec všichni Sithové z původního Impéria, byli pod vládou Temných Lordů. Planeta Ziost se tak stala hlavní planetou, kde byly vystaveny pevnosti a věže, ze kterých měli vládnout. Byly postaveny nové zbraně, včetně nové hvězdné lodi a díky novým znalostem v Sithské magii, byly stvořeny i nové kreatury. Noví Sithští Lordi zároveň cítili, že Sithská kultura dobře vyhovovala jejich filozofii. Těžili tak z kastovního systému a jejich zvláštní pozornost dostali Massassiové, které používali jako pěšáky svého nového Impéria. Řada Sithských Lordů tak z nově získané moci, stále více usilovala o pomstu Republice a jedium. Ti tak analyzovali a přeprogramovali navigační počítač a vyrazili. Avšak o těchto Lordech a jejich armádách, už nikdo neslyšel. Selhali v plánu dobýt Republiku, pouze uspěli v prozrazení, že vyhnaní Temní Jediové přežili v neznámých oblastech Sithského prostoru a začali se nazývat podle rasy, kterou si podmanili, Sithové.

Sithští Lordi, kteří zůstali nadále vládnout, dokázali pomocí alchymie stvořit nová stvoření. To vedlo k tomu, že byly schopní zplodit potomky se Sithským druhem a začít tak pokrevní linii. Tento proces míchaní krve Jediů a Sithského lidu trval dva tisíce let, přičemž byly vypěstovány vlastnosti jako pověrčivost, loajalita a sympatie, ale hlavní důraz po celé generace byl dáván na ambice, mazanost a zběhlost v Síle. Brzy byla elitní, vládnoucí třída Kissai v Sithském impériu téměř celá složená z nelítostných, ambiciózních a mocných hybridních potomků vysokých Kissaiských kněží a Temných Jediů.

Jak čas pokročil, Sithské impérium vedené radou Sithských lordů a jedním vládnoucí Temným pánem, rozšiřovalo své území a rozprostíralo se po celých sektorech galaxie. Díky expandování po galaxii, se Sithové dostali do kontaktu s mnoha civilizacemi, což mělo za následek, že mnoho kultur neslo znaky Sithského vlivu. Na konci této expanze čítalo Impérium stovky světů, od Dromun kaas přes Ashas Ree, Korriz až po vzdálený Sithský svět Malachor V. Ale ze všech planet pod nadvládou Sithů, bylo jen pět posvátných: Ziost, Khar Delba, Rhelg, Krayiss II a Korriban.

Během této doby v Impériu vládl militarismus a společnost byla vedena k úctě mrtvých. Zároveň se nadále vyvíjela a objevovala nové způsoby, jak manipulovat s Temnou stranou živé Síly. Sithové byli v neustálém konfliktu, kdy ve snaze o získání pozice Temného pána, budovali armády proti svým rivalům. Většina obyvatel však stále žila v kastovně determinovaném stylu, který existoval nadále i po spojení krve Jediů a Sithů. Otroci též nazývání jako Grotthu, strávili své životy velice tvrdou prací, na hrobkách Lordů a mnoho z nich také zemřelo v nesčetných válkách, uvnitř impéria. Sithští Lordi, byli zaměstnání vzájemným válčením a zastrašováním ostatních civilizací v jejich dosahu. Díky tomu se expanzi do vesmíru Republiky, nevěnovala příliš velká pozornost a cestování mezi ní a Impériem bylo extrémně vzácné. Těch pár, co se jim povedlo, se dostat do Imperiálního prostoru, nedokázali uniknout zpět a byli tak vzatí, jako otroci Sithských Lordů.

Konec zlaté éry[]

Kolem roku 5100 BBY se po sérii krátkých a velmi brutálních válek proti svým protivníkům, dostal míšenec Marka Ragnos do pozice Temného pána ze Sithu. Po tom, co porazil svého rivala Sithského Lorda Simuse v boji. Ragnos byl velice obávaný vůdce, ale zároveň taky obdivovaný, díky své síle a mocí Temné strany. Své nepřátelé manipuloval a stavěl proti sobě, nebo je zavraždil, čímž během let zničil veškerý odpor. Díky jeho stoleté vládě, se říše stala velice mocnou a rozlehlou, zároveň ale i bohatou a stabilní. Toto období bylo známé jako Zlatý věk Sithů.

Po téměř dvou tisíciletích křížení, bylo Impérium ovládané druhem nazývaný Červený Sith, který tvořil velké jádro společnosti a držel moc v Impériu. V této fázi historie zůstali v Impériu přítomni i předci těch lidí, kteří zde dorazili náhodou, a i ti měli krev již promíchanou. Během této doby Sithští Lordi Ludo Kressh a jeho úhlavní rival Naga Sadow povstali a soupeřili mezi sebou o místo Temného pána ze Sithu. Stejně jako Marka Ragnos byl i Kressh míšenec a usiloval o udržení stavu současného Impéria, tedy bohatství a stability. Zároveň byl velice konzervativním a věřil, že Impérium musí samo zesílit před tím, než expanduje do nových oblastí. Na druhou stranu Naga Sadow byl spíše progresivní a sám tvrdil, že je z větší části z krve Jediů. Věřil, že Sithské impérium stagnovalo, a proto je nutné, aby expandovali a dobývali nové světy. Sadow se od ostatních Lordů velice lišil, díky jeho progresivnímu postoji, kdy i lidé, kteří nebyli Červení Sithové, mohli pod jeho vedením dosáhnout na mnohem vyšší a prestižnější pozice. Zároveň tak mohli lidé, co vynikali ve svém oboru, uplatnit své znalosti a věnovat tak veškeré úsilí k získání nových přelomových objevů. Tímhle se lišil od většiny Lordů, zejména Kresshe , který lpěl na starém kastovním systému a držel nerudé Sithy na otrockých pozicích.

Když Marka Ragnos zemřel, zanechal po sobě mocenské vakuum, které okamžitě Kressh společně se Sadowem zaplnili. Oba se chtěli stát Temným pánem se Sithu, což vygradovalo v bitvu, která se odehrávala během pohřbu Marky Ragnose. Bojovali velmi vyrovnaně a oba v určitém okamžiku dominovali nad tím druhým. Tento souboj nakonec přerušil až duch samotného Ragnose, který jim pověděl o minulosti jejich lidu a impéria. A oba varoval, ať své cesty volí moudře. V tu chvíli v Údolí Temných pánů přistála loď, se dvěma průzkumníky jménem Gav a Jori Daragovi. Oba byli zajati a uvěznění na planetě Ziost. Kde se poté Rada Sithů spolu s Kresshem rozhodla, že tyto dva cizince popraví. Sadow v nich však viděl klíč, k rozšíření Impéria do prostoru Republiky a tajně je zachránil. Přičemž zabil starého Simuse, aby to vypadalo jako útok Republiky. Rada tomuto triku uvěřila a Sadow tak získal většinu, díky čemuž se stal Temným pánem ze Sithu. Ludo Kressh byl však rozsudkem pobouřen a neuznal Sadowuv titul, přičemž sám prohlásil, že se on se stane Temným pánem. Tímto se Impérium rozdělilo na dvě části a začala Občanská válka.

Kressh Velice brzy přišel na podvod s útokem Republiky a jeho jednotky tak zaútočily na soukromou pevnost Sadowa. Avšak dostali se do pasti a následně byli nuceni stáhnout své jednotky zpět. Během této doby nechal Sadow odletět Jori Daragon zpět do Republiky, přičemž na její loď umístil sledovací zařízení, čímž získal cestu do Jádra Republiky. Shromáždil tak veškeré své síly z celého Impéria u Khar Delba a připravoval se na invazi. Nicméně se tu objevil i sám Kressh a ve snaze varovat ostatní byla zničena jeho loď a sní údajně i Kressh.          

Advertisement