Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Sithský lord.jpg

Titul Sithský lord byl původně vyhrazen nejvyšším představitelům společnosti Sithského druhu.

Poté, co Sithy ovládli vyhnaní temní Jediové a založili Sithský řád, patřil titul sithský lord mocným mistrům řádu, kteří měli mimořádné znalosti temné strany Síly. Nejmocnější Sith, který vládl Sithskému řádu, případně impériu, používal titul Temný pán ze Sithu.

Bratrstvo temnoty lorda Kaana dalo všem Sithům stejné postavení jako ostatním členům řádu. Tato strategie byla vytvořena, aby zábranila Sithům zabíjet se navzájem, jak to bylo zvykem.

Na konci první války mezi Sithy a Jedii viděl Darth Bane toto pravidlo jako porušení přirozeného řádu Sithů a očistil řád zničením Bratrstva temnoty a nahradil ho pravidlem dvou. Jeden - mistr měl ztělesnovat sílu a moc a druhý - jeho učedník po nich měl toužit. Ve většině případů byl učedník trénován do té doby, než byl schopný zabít svého mistra. 

Toto pravidlo opustil bývalý Jedi A'Sharad Hett, který přešel k temné straně Síly, prohlásil se Temným pánem a zvolil si nové jméno Darth Krayt. Ten v tajnosti vybudoval řád mnoha Sithů, kteří po dokončení výcviku získali titul sithský lord. Pokud to byla žena, používala někdy pozměněný titul sithská lady, jako např. Lumiya, Tahiri Veila, Olaris Rhea nebo Vestara Khai.

Zdroje[]