FANDOM


Sithsko-Imperiální válka byl konflikt, který se odehrál v letech 127 - 130 PBY mezi Galaktickou aliancí a Felovým impériem. Imperiální spojenec Řád jednoho Sitha vystoupil z utajení a rozvrátil Nový řád Jedi.

Příčiny válkyEditovat

Kořeny války sahají až k Ossuskému projektu. Nový řád Jedi přesvědčil vládu Galaktické aliance, aby umožnila Yuuzhan Vongům napravit škody, způsobené jejich předchozí invazí do galaxie. Yuuzhanvongští tvárci na Ossu vyvinuli metodu, jak zvrátit následky vongské teraformace a použili ji na stovce postižených planet.

Avšak Sithové, o jejichž existenci neměl nikdo tušení, s pomocí odpadlického Vonga jménem Zenoc Quah, metodu tajně sabotovali. Rostliny a tvory na planetách postihly biologické mutace a bolestivé deformace kostí. Jediové sabotáž tušili, ale věřili v nevinu Yuuzhan Vongů a přesvědčili o ní i vládu Aliance. Nevěřilo v ni však obyvatelsvo galaxie, které ještě mělo v paměti utrpení způsobené Vongy. Členské světy se začaly bouřit proti vládě a odtrhávat od Aliance.

Této situace využili ambiciózní imperiální moffové, kteří naslouchali našeptávání Sith. Přestože byli Felovo impérium a Galaktická aliance od Yuuzhanvongské války formálními spojenci, toužili mnozí moffové po obnovení bývalé slávy Impéria a převzetí vlády nad galaxií. Podpora Yuuzhan Vongů ze strany Aliance byla prohlášena porušením Anaxeské smlouvy. Rada moffů přehlasovala císaře Fela a vyhlásila slábnoucí Alianci válku. V pozadí všech akcí však stáli Sithové, kteří měli s Impériem vlastní plány.

Porážka Galaktické alianceEditovat

Galaktická aliance byla od začátku konfliktu v nevýhodě. Kromě útoků Impéria musela čelit i rozbrojům ve vlastních řadách. Po selhání Ossuského projektu bylo mnoho jejích členských světů nespokojeno a odmítalo Alianci podporovat, či dokonce vyhlašovalo neutralitu.

Ale ani plány Impéria nešly podle očekávání. Císař Fel zahájil válku jen neochotně, na nátlak svých moffů. Proto také odmítl do bojů vyslat své elitní bojovníky - Řád imperiálních rytířů.  Např. v bitvě o Corulag byl těžce raněn imperiální genarál Oron Jaeger, velitel slavné 501. legie. Aliance také kontaktovala Mandaloriany a pověřila je ochranou planety Botajef a jejích loděnic. Impérium bitvu vyhrálo jen díky zradě Yaga Auchse, který se chtěl zmocnit titulu Mandalora. Silnou oporou Aliance byl také Nový řád Jedi. Proto po roce nerozhodných bojů vystoupil z utajení Řád jednoho Sitha v čele s Temným pánem Darth Kraytem a zapojil se do bojů po boku Impéria, navzdory císařovu osobnímu odporu k sithskému řádu. Naopak Rada moffů jejich pomoc uvítala, zvláště velkomoffka Nyne Calixte a její milenec velkoadmirál Morlish Veed, kteří spřádali plány na obsazení císařova trůnu.

Odhalení Sithů potvrdilo podezření Jediů o sabotáži Ossuského projektu. Také Yuuzhan Vongové, nyní ujištěni, že neúspěch nebyl vůlí jejich bohů, se vrátili na Ossus zkoumat způsob, jakým Sithové zmařili jejich práci.

Bitva o Caamas

bitva o Caanmas

Po třech letech krvavých bojů byly Impérium i Aliance značně vyčerpány, zatímco moc a síla Sithů značně vzrostla. Zvrat ve válce přišel roku 130 PBY. Zatímco sithsko-imperiální jednotky zaútočily na Nový chrám Jediů na Coruscant, aby zaměstaly jediské síly, vlákal velkoadmirál Veed flotilu Aliance do pasti u planety Caamas. Alianční flotila byla v bitvě zdecimována a obklíčena a admirál Petan nařídil svým jednotkám kapitulaci. Jeho rozkazu se vzepřel pouze admirál Gar Stazi, který s částí flotily z obklíčení unikl a dále pokračoval z guerillovém boji proti Impériu.

Nicméně Obranné síly Galaktické aliance byly rozprášeny a nedokázaly zabránit Impériu v obsazení hlavního věta Corruscantu. Alianci nezbylo nic jiného než kapitulovat a postoupit většinu svého území Felovu impériu. Císař Roan Fel nabídl Novému řádu Jedi připojení k Imperiálním rytířům. Toho využil pouze zlomek Jediů, ostatní přesídlili na jediskou akademii na Ossu. Tam byli po několika dnech zmasakrováni útokem Sithů a eskadry Skull, což znamenalo prakticky rozpad celého Řádu a začátek Třetí jediské čistky.

Nyní měl Darth Krayt příležitost dokončit své tajné plány, kvůli kterým celá válka skutečně začala. Vtrhl na císařova paláce, zabil domělého císaře a jeho rytíře a přinutil Radu moffů přísahat mu věrnost. Císař Fel unikl smrti pouze díky tomu, že na jednání vyslal svého dvojníka. Darth Krayt se prohlásil novým císařem a z války se zrodilo Darth Kraytovo galaktické impérium.

NásledkyEditovat

Pravému císaři Felovi zůstaly i nadále věrné některé imperiální světy a soustavy, které se v dalších letech staly základem tzv. Impéria v exilu. Jejich boj proti Sithskému císařství je nazýván Druhou imperiální občanskou válkou, která trvala následných 8 let. K boji proti Darth Kraytovu impériu se připojil i Pozůstatek galaktické aliance a zbytky Řádu Jedi.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.