FANDOMStarForge

"Star forge je stroj nezdolné moci, nástroj nezastavitelného dobývání." Overseer

Star forge je vesmírná stanice postavená Rakatany po roce 30,000 BBY. získává energii z hvězdy, nad kterou je postavena a zásobuje energíí celé Nekonečné Impérium. Dokáže velice rychle budovat armádu (stíhačky, křižníky, droidy, zbraně...) čerpajíc energii a hmotu přímo z hvězdy okolo které obíhala. Malak o ní tvrdil, že není pouze kusem stavby, ale je to živá bytost. Star Forge pod Malakovým vedením budovala obrovskou armádu vesmírných stíhaček a křižníků. Flotila Sithských lodí měla sloužit především ke zničení Republiky a řádu rytířů Jedi.

HistorieEditovat

Star forge se začala stavět v roce 30,000 BBY. do roku 25,200 BBY byla dostavěna. stala se základem Nekonečného Impéria. její flotila dobývala světy galaxie jeden po druhém. po pádu impéria zůstala zapomenuta, ale její poloha zůstala uchována na několika mapách. V roce 3,956 BBY ji objevili Darth Revan a Darth Malak. okamžitě začali budovat armádu a napadli republiku. později se Revan tentokrát na straně republiky vydal Star forge hledat. nalezl Lehonský systém, kde byla Star Forge a souřadnice poslal velitelství republikové armády. tím začala Bitva o Rakata Prime, která vyvrcholila zabitím Malaka a zničením Star forge.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.