Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Star Wars: Aftermath: Life Debt je kanonický román napsaný Chuckem Wendigem. Je druhou knihou trilogie Aftermath. Kniha byla vydána v pevné vazbě a elektronické verzi 12. července 2016.

Shrnutí vydavatele[]

Původní anglické znění[]

The galaxy is changing, and with peace now a possibility, some dare to imagine new beginnings and new destinies. For Han Solo, that means settling his last outstanding debt, by helping Chewbacca liberate the Wookiee's home world of Kashyyyk.

Meanwhile, Norra Wexley and her band of rebels pursue Admiral Rae Sloane and the remaining Imperial leadership across the galaxy. Sloane, increasingly wary of the mysterious fleet admiral, desperately searches for a means to save the crumbling Empire from oblivion. Even as Imperial forces fight to regain lost ground, Princess Leia and the New Republic seek to broker a lasting peace.

But the rebel's hunt for Admiral Sloane is cut short after the disappearance of Han Solo and Chewbacca. Desperate to save them, Leia conscripts Norra, Sinjir, Jas, and the rest of their team to find the missing smugglers and help them in their fight for freedom.

Překlad[]

Galaxie se připravuje na více než možný mír a mnozí doufají v nové začátky. A pro Hana Sola to znamená konečně vyrovnání svého dluhu vůči Chewbaccovi, pomoci mu osvobodit jeho rodnou planetu Kashyyyk.

Mezitím Norra Wexley a její parta rebelů pronásleduje admirála Rae Sloane a zbývající imperiální velení napříč galaxií. Sloane, stále víc a víc podezřívavá vůči tajemnému admirálu flotily, se zoufale snaží najít jakoukoliv možnost záchrany Impéria. A ačkoliv Impérium bojuje doslova do posledního muže, princezna Leia a Nová republika doufají v mírové rozhovory.

Hon rebelů na imperiály je však přerušen náhlým zmizení Sola s Chewbaccou a Leia požádá Norru a její tým, aby našli zmizelé pašeráky.

Advertisement