Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Star Wars: Legacy 13: Ready to Die je 13. díl komiksové série Star Wars: Legacy.

Úvod[]

Ačkoliv se Sithové úspěšně zmocnili imperiálního trůnu a získali vládu nad většinou Impéria, galaktická nadvláda jim stále uniká. Mnoho Jedi je stále na útěku a části Galaktické aliance ještě nejsou podrobeny. Největším trnem v Darth Kraytově patě zůstává sesazený císař Roan Fel a jeho loayální jednotky. Fel drží téměř nedobytný pevnostní svět Bastion, ze kterého podniká dotěrné útoky proti Kraytovu sitskému impériu.

Ale i když se Krayt nedokáže zmocnit Bastion silou, existuje možnost, jak Fela odstranit pomocí lsti.

Děj[]

Sithové mají v plánu postavit vojenskou základnu na planetě Munto Codru, ze které by mohli ovládat celý sektor Pakuuni. Kontaktovali náčelníka jednoho z domorodých klanů a nabídli mu za spolupráci vládu nad všemi klany. Náčelník Rikkar-Du má však v úmyslu sjednotit kmeny proti nadvládě Impéria, proto je na planetu vyslán Darth Kruhl, který náčelníka zabije a nabídne spolupráci jinému náčelníkovi jménem Kassek-Ka.

Darth Kraytovo impérium si nemůže dovolit dobývat Felovu pevnost - planetu Bastion. Proto vyšle zrádného guvernéra aliance Vikara Dorna na hvězdném destruktoru Dauntless, který předstírá úmysl přejít na stranu Felova impéria a poskytnout mu své jednotky. Na palubě je však ukryt Darth Kruhl, jehož úkolem je císaře zavraždit. Sith napadne císaře během meditace, ale v souboji s ním padne. Destruktor Dauntless je přinucen přistát a jeho posádka je popravena. Dorn je poslán, pouze se světelným mečem mrtvého Sitha, zpět k císaři, kde je za neúspěch své mise potrestán smrtí.

Výskyt[]

Postavy
Tvorové
Modely droidů
Události
Lokace
Organizace a tituly
Inteligentní druhy
Technika
Zbraně a technologie
Ostatní

Postavy

Tvorové

Žádní tvorové

Modely droidů

  • bitevní droid série LYV

Události

  • Druhá imperiální občanská válka
    • Assassination on Munto Codru
    • Duel on Bastion

Inteligentní druhy

Zbraně a technologie

Ostatní

Zdroje[]

Star Wars: Legacy
0 · · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30
31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40
41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50
Advertisement