Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Světelný meč je nejen elegantní unikum mezi zbraněmi, je také emblémem rytířů Jedi a jejich řádu.

V rukojeti je umístěn krystal, který ve spojení s energetickým článkem vyvolává kontrolovaný a povětšinou stálý paprsek energie. V mimořádných případech se v honbě za co nejsilnější čepelí může stálost rapidně snižovat, konkrétně tak, že do rukojeti implementován nestálý krystal. Výsledný paprsek je schopný projít vším, vyjma dalšího paprsku (jiného světelného meče), silového pole, energetickými výboji z blasterů (ty je ovšem schopen pohltit) a některými minerály. Paprsek (nebo-li čepel) vždy září barvou krystalu tak, že střed paprsku tvoří čistý tok energie a do stran se rozlétá ono pověstné barevné záření.

Výroba světelného meče je tajemstvím všech Rytířů Jedi, které se předává pouze z Mistra na učedníka, není přípustné, aby tajemství jeho výroby znal tvor rezistentní vůči Síle. K ovládání světelného meče je totiž bezpodmínečně nutné, aby jeho majitel Sílu vesmíru cítil a ovládal. Mladí učedníci se proto učí s takzvanými tréninkovými meči - meči, jejichž čepel je nechopna projít jakýmkoliv materiálem, tudíž je bezpečná a pro trénink dostačující. Při tréninku odrážení střel (bránění se) vůči střelbě z blasteru jsou už ovšem pochopitelně zapotřebí plnohodnotné světelné meče.

Ovládnutí všech možností světelného meče trvá velmi dlouhou dobu a občas není technika boje dostatečně vypilována ani po konci výcviku, ale Jedi ji časem a zkušenostmi posouvá k dokonalosti. Co se soubojů meč proti meči týče, nejefektivnějším stylem je zřejmě Vaapad. Při boji s technikou Vaapad je ovšem nemožné odrážet střely blasteru, takže v bitvě nemůže být použita, ale hodí se k boji jeden na jednoho nebo i proti přesile. Mistry ovládajícími Vaapad byli například Depa BillabaMace Windu nebo Darth Sidious, z nichž poslední dva jmenovaní spolu svedli čistě Vaapadovský souboj.

Standardem je používání jednoho, klasického světelného meče, ale existují i jiné, raritně užívané varianty: používání dvou kratších mečů, dvou standardních mečů nebo obouručného, který sestává ze dvou standardních a jeho rukojeti jsou propojeny spojovacím článkem tak, aby tvořili monolitickou zbraň a čepel tak byla po obou stranách.

Historie[]

Původ[]

"Podle holocronů byly první světelné meče hrubými přístroji, které k vytvoření energetického paprsku o pevně dané délce využívaly technologii "zmraženého blasteru""
Tionne Solusar

S vytvořením Řádu Jedi po Silových válkách se ceremoniální zbraně staly jeho součástí. Následujících několik tisíciletí Jediové používali různé zbraně s víceméně obyčejnými čepelemi, neboť světelné meče tehdy ještě nebyly vynalezeny.

První světelné meče spatřily světlo světa, když Jediové skombinovali pokročilou cizí technologii s kovářským rituálem a zjistili, jak „zmrazit“ laserový paprsek. Během Sváru s Duinuogwuiny okolo roku 15500 PřBY zaznamenaly studie a výzkumy „zmraženého blasteru“ úspěch. Jediové vyvinuli způsob, jak generovat zaostřený energetický paprsek, který se obloukově vracel zpět ke zdroji, čímž vznikl kontrolovaný energetický obvod. Tato technologie vedla k výrobě prvních přenosných vysoko energetických čepelí. Tyto prvotní světelné meče však byly velice nestabilní. Byly také neefektivní v tom, že energii čerpaly z baterií připevněných na opasku. Daly se používat jen omezenou dobu, než se přehřály. Díky těmto nedostatkům nebyly první světelné meče o mnoho víc než jen obřadní předměty, málokdy je kdo nosil a ještě méně často je kdo používal.

Prvotní zdokonalení[]

"...tyto pradávné světelné meče se daly těžko přenášet. K fungování potřebovaly čerpat energii z ohebného kabelu, který spojoval rukojeť a baterii nošenou na Jediově opasku."
Tionne Solusar

Extrémní nestabilita, vada doprovázející první světelné meče, byla postupně během následujících dob opravena a tyto těžkopádné a zřídka užívané obléhací zbraně ustoupily elegantnějším a mnohem běžněji užívaným světelným mečům. Přestože však byly tyto pradávné světelné meče daleko více stabilní než jejich předchůdci, stále zůstával problém s energií, a tak meče i nadále čerpaly z baterie na opasku. Připojený kabel omezoval nositele v pohybu při boji a vylučoval možnost využití souboje s mečem posíleného Silou a telekinetické útoky mečem na dálku. I přes tyto nedostatky dávaly vysoce stabilní čepele nositelům značnou převahu proti těžce obrněným nepřátelům v souboji tváří v tvář. Těšily se častému užívání v průběhu Staleté temnoty.

Sithský vývoj a využití[]

"Přestože světelné meče jsou nadřazenou zbraní, není nic tak uspokojujícího jako cítit spršku teplé krve, když svého nepřítele proklajete opravdovým mečem."
―Komok-Da

Temní páni Sithského impéria byli ve velkém zodpovědní za rozšíření světelných mečů, když baterii na opasku nahradili energetickým článkem uvnitř rukověti. Připojili vnitřní supervodič, který převáděl energii vracející se ze záporně nabitého tokového otvoru zpět k energetickému článku. S touto úpravou pak článek ztrácel energii jen ve chvíli, kdy byl energetický oblouk přerušen, jako například když meč něco přeseknul. Tímto vyřešili problém s napájením. Podle Tedrynova holocronu Sithové také vytvořili plánek na výrobu prvních oboustranných světelných mečů. Mezi držitele moderních mečů patřil například Karness Muur, temný Jedi, který původně používal prastarý světelný meč, jenž později vyměnil za moderní meč se zakřivenou rukovětí. Moderními meči byla taktéž vyzbrojena sithská posádka lodi Omen.

Muur byl také prvním pánem ze Sithu, který zavedl tradici nošení světelného meče se syntetickým krystalem, tradici, která se držela až do své obrody v roce 3653 PřBY. Nicméně Exar Kun tuto tradici během své vlády neuznával a jak on, tak jeho následovníci se rozhodli i nadále v boji používat své jediské světelné meče, přestože i minimálně jeden z nich měl meč s rudým krystalem. Tato tradice byla opět zavedena sithským akolytou Haazenem a Temnými pány Revanem a Malakem.

I přes pokrok ve výrobě světelných mečů vedený Sithy, většina Temných pánů té doby raději používala sithské meče.

Převzetí Jedii[]

"Světelný meč je zajímavá zbraň. V historii válečnictví jsou tyto čepele jedinečné. Jsou paradoxem stejně jako Jediové; ti mírumilovní válečníci, kteří zabíjejí ve jménu života. Uvědomili jste si to někdy? Ta čepel je kulatá. Nemá žádné ostří. Ale je to světelný meč, což znamená, že je samé ostří. Na čepeli není místo, které by nedokázalo sekat, no ne? Někdy by mohl říct, že je to symbolické."
Vergere

Technické inovace vynalezené Sithským impériem byly do Republiky k Jediům přineseny při invazi Nagy Sadowa v roce 5000PřBY a při následném počátku Velké hyperprostorové války. Nicméně většina sil Sithů raději používala sithské meče, zatímco jediové stále využívali prvotní meče, protože nestíhali technologii přizpůsobit a implementovat nové úpravy. Moderní světelné meče byly adoptovány Řádem Jedi po porážce Sithů na konci války.

Během Velké války Sithu jediští přeběhlíci na stranu Exara Kuna i nadále využívali své jediské meče neuznávajíce tradici udržovanou původním Sithským impériem. Nicméně se do jejich řad dostaly jisté inovace, když Exar Kun po použití plánku nalezeného v sithském holocronu upravil svůj světelný meč na obouručný. I když Exarovo povstání selhalo, oboustranné meče se dostaly mezi Jedie a během období vedoucího až k Jediské občanské válce bylo jejich používání relativně hodně rozšířené.

Jediská občanská válka[]

"Tvá zbraň je protkána cortosisem. Je dostatečně silná, aby se mohla postavit čemukoliv, třeba i světelnému meči."
―Trask Ulgo

Jediská civilní válka byla konfliktem započatým Revanem a Malakem (kteří byli původně Jedii) v důsledku Mandalorských válek. Během konfliktu s Mandaloriany Revan s Malakem propadli temné straně a napadli Republiku v čele svého Sithského impéria. Revan vedl proti Republice několik let válku a na svou stranu strhával námezdní a Temné Jedie. Když Revan obrodil řád Sithu pod svým vedením, dodržel sithskou tradici nošení meče s rudým krystalem. Jeho následovníci ho brzy napodobili a rudé světelné meče se staly odznakem stoupenců temné strany. Oboustranné meče byly mezi Temnými Jedii a pány ze Sithu také běžně využívány. Nošení rudých světelných mečů přetrvalo mezi přeživšími stoupenci temné strany i po pádu Revanova Impéria.

V této éře začali ozbrojenci ve velkém používat osobní energetické štíty, čímž byla technologie blasterů částečně překonána. Zatímco blastery byly kvůli štítům na ústupu, zbraně pro boj tváří v tvář se začaly používat častěji. Aby byly více odolné, téměř všechny zbraně té doby byly obohaceny o cortosis, díky němuž mohly vydržet i srážku se světelným mečem.

Velká galaktická válka[]

V roce 3681 Znovu obnovené Sithské impérium napadlo Galaktickou republiku. Konflikt vyústil v Rozpuštění Coruscantu (- třeba lépe přeložit "Sacking of Coruscant") v roce 3653 PřBY. To Republiku donutilo podepsat Coruscantskou smlouvu, což vedlo k válce. V těch dobách válečníci a inkvizitoři Sithského impéria nosili téměř výhradně světelné meče místo mečů sithských. Stejně jako v Revanově impériu a Impériu sithského triumvirátu byly rudé čepele nošeny Sithy, čímž se staly emblémy Sithu. Další typickou vlastností sithských zbraní byla oboustranná čepel. Jediové nosili světelné meče i nadále, někteří z nich též využívali oboustranných mečů.

Následky a obroda Sithů[]

"K závěru éry Staré republiky se zdrojem krystalů nejvíce používaných ve světelných mečích stala jeskyně Ilum. Výběr barev byl silně limitován, protože Ilumské krystaly rostly jen v modrých a zelených barvách."
Tionne Solusar

Světelný meč

Nakonec se Republice podařilo své prohrané teritorium znovu nabýt. V tomto období zůstalo použití a technologie světelných mečů nezměněné. Přesto stojí za zmínku, že užívání přírodně vzniklých krystalů z jeskyně Ilum se stalo pro Jedie typickým, čímž různorodost světelných mečů klesla. Drtivá většina krystalů rostoucích v Ilumu měla totiž buď modrou nebo zelenou barvu.

V době, kdy vládl Lord Kaan, měli sithští učedníci k dispozici objemnou zásobu světelných mečů, nemuseli si tvořit vlastní. Po zavedení Pravidla dvou si učedníci své meče museli vyrobit sami, syntetický krystal jim však mistři většinou opatřili. Výjimkou v tomto směru, která stojí za zmínku, je Darth Maul, který si sám vyrobil čtyři syntetické krystaly potřebné pro jeho oboustranný meč během několika dnů nepřerušované práce. Maul považoval výrobu těchto krystalů za známku nadřazenosti vůči Jediům.

Se začátkem Klonových válek se změnil přístup Jediů ke svým tradičním zbraním. Jejich tvorba už nebyla jen meditativním cvičením, začali je vyrábět tak, aby vydržely všechna úskalí války. Během války se objevil vzácný typ meče, o němž se věřilo, že byl ztracen. Jedná se o Temný meč. Zbraň před tisíciletími ukradli Mandaloriané z Chrámu Jediů, později byla předávána z generace na generaci Mandalorianských válečníků, skončila u Preho Vizsly.

Výskyt[]


Advertisement