FANDOM


Tarfful sloužil jako starosta wookiee města Kachirho déle než jeden lidský život. Poznal i zajetí, když padl do rukou trandoshanským otrokářům, odvěkým nepřátelům Wookieeů, kteří uzavřeli dohodu s hrabětem Dooku. Více než dvoumetrový Tarfful měl mezi svými přirozenou autoritu a tak bylo přirozené, že se při invazi vojsk Separatistů postavil do čela odboje.

Přistání na Kashyyyku

Tarfful byl na celém Kashyyyku dobře známou postavou. Když se rozšířilo, že stromové město Kachirho,  jež se vinulo v ladné spirále kolem 300 m vysokého kmene wroshyru, obléhají konfederační jednotky droidů, Wookieeové z celého okolí ihned přispěchali na pomoc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.