FANDOM


"Pokud existuje nějaký střed vesmíru, tak tahle planeta je ta nejvzdálenější."
―Luke Skywalker[zdroj]

Daleko ve vnějším pásu, písky Tatooinu jsou neustále sežehávány paprsky dvou nelítostných sluncí. Malé oblasti osídleny téměř necivilizovanými komunitami jsou roztroušeny mezi nekonečnými dunami a kaňony. Tichá a zákeřná smrt zde potkala nejednoho poutníka. V těch několika osadách, které přetrvávají, můžou cestovatelé najít ochranu před nehostinným klimatem, ale důvěra je zde stejně vzácná jako voda. Návštěvníci i místní se musí mít neustále na pozoru.

Zájem o Tatooine byl tak malý, že po staletí tato planeta pro zbytek galaxie téměř neexistovala. Změna nastala až s příchodem Czerka Corporation přibližně v roce 3,965 BBY. Společnost na základě falešného geologického průzkmumu doufala v nerostné bohatství pod povrchem Tatooinu. Avšak vešekré úsilí bylo marné, ovšem díky tomu planeta nabyla nového významu – sídlo divize Czerky pro vývoj zbraní. Vzhledem k téměř planetární anarchii mohla společnost zkoumat a testovat technologie, které by zbytek galaxie okamžitě odsoudil. Ale najednou, bez jediné zprávy o postupu ve výzkumu, Czerka stáhla veškerý svůj personál z laboratoří a nechala je tak napospas osudu – zavalení pískem.

Bývalá hlavní základna společnosti – Anchorhead, je nyní skvělým útočištěm pro pašeráky, piráty a kohokoli jiného, kdo potřebuje zmizet do anonymity.. Vyrost zde Anakin i Luke Skywalker, měl zde své sídlo mocný Jabba Hutt. Žijí zde Jawové, malí tvorové v pláštích a pouštní lidé zvaní Tusken, kteří ve velké míře napadají všechny, kteří opustí některé z měst planety.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.