FANDOM


Trandoshané (nebo v jejich jazyce T'doshok) jsou humanoido-ještěří druh pocházející z planety Trandosha (nebo též Dosha). Mají velmi dobrý zrak, díky němuž jsou schopni vnímat i infračervené světlo, mají též schopnost regenerovat ztracené údy, i když velmi pomalu. Po anatomické stránce jsou o něco težší a silnější než většina humanoidů, včetně lidí. Také se pravidelně vyslékají ze své kůže. Trandoshané na rozdíl od jiných humanoidních plázů, jako například Barabelové a Ssi-ruukové. Trandoshané jsou velmi bojovná rasa, která se spojila s Impériem v zotročování Wookieeů. Jeden z nejznámějších lovců odměn byl trandoshan Bossk, kterého se obával i Han Solo a Chewbacca.

V celé galaxii jsou trandoshané známi svou velkou fyzickou silou. Málo humanoidích ras se může trandoshanům fyzicky rovnat.

Kultura a náboženstvíEditovat

Trandoshané milují lov a nejenže ho milují, ale oni ho také uctívají. Jejich hlavní bohyně Scorekeeper je bohyní lovu a každý trandoshan má při každém lovu možnost potěšit Scorekeeper svým úlovkem.

VýzbrojEditovat

Trandoshanská výzbroj je velmi pestrá a jejich zbraně jsou proslulé po celé galaxii. Velmi známé jsou jejich samopalné časticové pistole. Jakožto otrokáři vyrobili omračující pušku LJ-50, dále také často užívají trandoshanskou opakovačku.

Na rozdíl od jiných ras v republice, které užívaní svých mečů a čepelí opustily – a přešli na používání vibročepelí, trandoshané stále použivájí své starodávné meče. Jak Trandoshanské meče tak trandoshanské dvojité čepelé jsou kovány z rudy Chalon vyskytující se na Trandoshu, díky této rudě jsou trandoshanské meče a dvojité čepele ostřejší než vibromeče používané v republice.

Trandoshan 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.