Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Tsavong Lah byl fanatický válečný pán Yuuzhang Vongů během Yuuzhanvongské války.

Životopis[]

Tsavong Lah jakožto velitel invaze a elitní ochránce Nejvyššího vládce Shimrry přeměnil své tělo téměř do podoby Yun-Yammky Bijce, svého božského patrona. Na jeho kůži vyrostly živé šupiny, které utvořily velmi pevné brnění, jež sloužilo jako velmi účinná obrana v bojích. Jako odznak své hodnosti nosí Tsavong Lah serpentine tsaisi, což je polovičně dlouhá dvojhůl. Jen dvě bytosti se mohou chlubit tím, že jsou poctěny alespoň nějakou mírou náklonnosti Tsavong Laha. Jsou jimi jeho služka a kněz Harrar, který se zúčastnil Tsavongova výcviku. Dále pak Tsavong Lahův syn Khalee Lah, jenž plní roli příznivce válečného pána v řadách vojáků. 

Pro byrokraty z Praetorie Vong měl Tsavong Lah jen jediný pocit – pohrdání. Jeho předsudky se potvrdily ve chvíli, kdy byla Praetorie Vong poražena u Helsky 4 a on se svou armádou musel převzít otěže. Prvním vítězným bitvám, včetně transformace Tynny a útoku na Fondor, velel Tsavongův přímý podřízený, nejvyšší velitel Nas Choka. Bitva o Fondor měla poskytnout Yuuzhan Vongům důležitý opěrný bod při útoku na vnitřní světy. Místo toho však musela jejich flotila ustoupit s velkými ztrátami, když proud energie vypálený ze stanice Centerpoint prolétl jejich formací. Tyto události přiměly Tsavong Laha, aby se do bojů zapojoval aktivněji.

Tsavong Lah poté vedl osobně útok na planetu Duro, která se měla stát opěrným bodem k útoku na Coruscant. Obrana Dura padla, gigantická orbitální města se zřítila na povrch a smrt mnoha bytostí v plamenech měla uctít slávu Yuuzhan Vongů. Mezi těmi, kteří přežili, byla i Leia Organa Solo. Nepřátelé ji však brzy zajali. Válečný pán pro ni připravoval speciální obětování, mezitím ji málem umučil až k smrti. Jacen Solo jí však přispěchal na pomoc a pomocí velké Silové bouře, kterou vyvolal, prohodil Tsavong Laha oknem, jenž si o velkou kovovou desku utrhl nohu. Tsavong Lah následně vyhlásil ultimátum všem občanům Nové Republiky. Slíbil zastavení svých vojsk výměnou za životy všech rytířů Jedi, přičemž Jacena Sola chtěl Tsavong Lah obětovat osobně.

Při obětním rituálu Tsavong Lah bojoval se zvířetem zvaným vua'sa a mrtvému zvířeti následně usekl tlapu, kterou nahradil svoji ztracenou nohu. Přijal novou rádkyni jménem Vergere, cizinku, která se kdysi spřátelila s kněžkou Elan. Skutečnost, že ji Nom Anor k smrti nenáviděl, byla jen zábavným zpestřením celé situace. Když se Tsavong Lah dozvěděl, že Jaina a Jacen Solovi jsou dvojčata, vyslal Noma Anora a Vergere na Myrkr, aby je zajali.

Když válka vstoupila do třetího roku, začal se Nejvyšší vládce Shimrra dožadovat jejího úspěšného konce, a tak Tsavong Lah odsouhlasil bitevní plán na dobytí Coruscantu. První válečná flotila měla zaútočit od Reecee, zatímco druhá od Borleaisu. Ačkoliv ostudně přišel o flotilu u Reecee, rozhodl se Tsavong Lah, že zaútočí na Coruscant jen s polovinou svých vojenských sil. Jeho risk se vyplatil a obrana Coruscantu padla. Díky intrikám mezi tvárci a kněžími došlo k sabotáži některých Lahových implantátů, což spůsobilo, že Lah musel odejít z vůdčí pozice invaze. Díky jeho odchodu a velké zaneprázdněnosti Yuuzhan Vongské flotily byla Nová Republika schopná zotavit se z některých porážek, které utrpěla z Lahovy strany. Válečný pán však odhalil intriky a bylo mu umožněno vrátit se zpět do své funkce. Bohužel pro něj, se vrátil v době, kdy zemřel jeho otec i syn v kampani, kterou Sám Tsavong navrhl. Dokonce i zajetí Jacena Sola skončilo nezdarem, protože když Jacen uprchl, přerušil “vongformaci” nově dobytého Coruscantu. Navíc další Jedi, Ganner Rhysolde, zlivkvidoval obrovské množství Vongských válečníků. Toto vše se stalo těsně před inspekcí vůdce Yuuzhan Vongů, Nejvyššího vládce Shimrry Jamaaneho.

Po silné kritice za jeho velmi nákladná vítězství a osobní vendety bylo Lahovi přikázáno, aby odložil veškeré další útoky na zbylé obránce galaxie do doby, než se příliš oslabená kasta válečníků doplní o nové Vongy.

S přerušenými útoky byla Nová Republika schopna obnovit velkou část svých sil a dokonce připravit lstivou léčku, která měla vyústit ve velké ztráty na straně Yuuzhan Vongů, a hlavně měla zajistit Lahovu smrt. Yuuzhang Vongské špionážní síti byly podstrčeny velmi důkladné dezinformace a Lahův podřízený Nom Anor je předložil svému pánu se stoprocentní důvěrou v jejich pravost. Tyto informace poukazovaly na nedokonalou obranu měsíce Elbaq 9, jenž by se tak stal snadnou kořistí. Žíznící po pomstě a příležitosti rychlého a zničujícího vítězství, Lah se rozhodl zaútočit. Shromáždil velkou armádu a vydal se na Elbaq 9. Na měsíci ho však čekalo několik novorepublikových flotil. Protože si Tsavong uvědomil, že proti němu stojí obrovská přesila, přijal svůj osud a rozhodl se vést své válečníky v posledním boji proti Jediům přítomným v bitvě. Nakonec se Lah utkal se svým dlouhodobým nepřítelem – Jainou Solo. V následném duelu však Válečný pán nebyl schopen porazit obávanou rytířku a padl. Společně s ním byla zničena i jeho flotila a válečníci. S jeho smrtí se průběh války obrátil téměř jednoznačně ve prospěch Nové Republiky – nyní pod jménem Galaktická Aliance.

Výskyt[]


Zdroje[]

Advertisement