Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Utapau byl vyprahlý svět systému Utapau v sektoru Taraba na Vnějším okraji. Byl to domov druhů Pau'an a Utai, které byly společně nazývány Utapauané. Tyto druhy obývaly gigantické jámy, kterými byl poset křovinatý povrch planety.

Geografie[]

Vyprahlý a větrem ošlehaný povrch Utapau

Ve vzdálenosti 51 000 světelných let od jádra obíhala planeta Utapau s 9 měsíci kolem jednoho slunce. Skládala se z malého žhavého kovového jádra, kamenného pláště a pískovcové kůry. Povrch planety pokrývala voda pouze z 0,9%, zbytek tvořil podzemní oceán, který obklopoval planetu pod povrchem. Původní povrchové oceány prosákly skrz erodovanou kůru a staré lávové komory. Erozivní síla oceánu přispěla k vytvoření gigantických jam, které vznikly propadem hornin. Výsledkem byla velká podvodní ložiska minerálů, která byla zdrojem bohatství planety.

Historie[]

Utapau byl mírumilovný svět, který se snažil zachovávat neutralitu. Byl obýván dvěma lidem podobnými druhy, jejichž společní předkové osídlili planetu přibližně 57 000 BBY. Vysocí Pau'ané tvořilii pouze 30% populace, ale zastávali funkce Správců přístavů, úředníků a patricijů. Malí a zavalití Utai tvořili podřízenou pracující třídu, která udržovala větrné elektrárny a chovala varactyly a dactilliony.

Původně žily oba druhy odděleně, Pau'ané na povrchu a Utai hlouběji v podzemí. V době 10 000 let před Klonovými válkami se podnebí planety začalo měnit a způsobovat stále silnější větrné bouře. To přinutilo Pau'any přestěhovat se do podzemí, navázat vztahy s Utai a přizpůsobit si jejich architekturu. Společná města byla budována v rozsedlinách a skalních římsách na okrajích jam.

Přeloženo z Wookieepedie

Výskyt[]

Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithů

Advertisement