FANDOM


Utapau byl vyprahlý svět systému Utapau v sektoru Taraba na Vnějším okraji. Byl to domov druhů Pau'an a Utai, které byly společně nazývány Utapauané. Tyto druhy obývaly gigantické jámy, kterými byl poset křovinatý povrch planety.

GeografieEditovat

Povrch Utapau

Vyprahlý a větrem ošlehaný povrch Utapau

Ve vzdálenosti 51 000 světelných let od jádra obíhala planeta Utapau s 9 měsíci kolem jednoho slunce. Skládala se z malého žhavého kovového jádra, kamenného pláště a pískovcové kůry. Povrch planety pokrývala voda pouze z 0,9%, zbytek tvořil podzemní oceán, který obklopoval planetu pod povrchem. Původní povrchové oceány prosákly skrz erodovanou kůru a staré lávové komory. Erozivní síla oceánu přispěla k vytvoření gigantických jam, které vznikly propadem hornin. Výsledkem byla velká podvodní ložiska minerálů, která byla zdrojem bohatství planety.

HistorieEditovat

Utapau byl mírumilovný svět, který se snažil zachovávat neutralitu. Byl obýván dvěma lidem podobnými druhy, jejichž společní předkové osídlili planetu přibližně 57 000 BBY. Vysocí Pau'ané tvořilii pouze 30% populace, ale zastávali funkce Správců přístavů, úředníků a patricijů. Malí a zavalití Utai tvořili podřízenou pracující třídu, která udržovala větrné elektrárny a chovala varactyly a dactilliony.

Původně žily oba druhy odděleně, Pau'ané na povrchu a Utai hlouběji v podzemí. V době 10 000 let před Klonovými válkami se podnebí planety začalo měnit a způsobovat stále silnější větrné bouře. To přinutilo Pau'any přestěhovat se do podzemí, navázat vztahy s Utai a přizpůsobit si jejich architekturu. Společná města byla budována v rozsedlinách a skalních římsách na okrajích jam.

Přeloženo z Wookieepedie

VýskytEditovat

Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithů

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.