Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Velká armáda republiky, známá také jako Velká armáda nebo Klonová armáda.

Organizační struktura[]

 • Velká armáda - původně deset systémových armád s 3 000 000 klonů, tedy číslo, které se během Klonových válek zvýšilo. Velitelem Velké armády byl výlučně vrchní velitel ozbrojených sil, kancléř Palpatine.
 • Systémová armáda - dvě sektorové armády (294 912 klonů), obvykle vedené Vyšším jediským generálem. Jsou známy jen tři, a to Systémová armáda Alpha, vedená Macem Winduem, Třetí systémová armáda, vedená Obi-Wanem Kenobim a Systémová armáda Delta.
 • Sektorová armáda - čtyři sbory (147 456 klonů), vedené Starším jediským generálem. Jedná se např. o Druhou sektorovou armádu, vedenou generálem Ry-Gaulem.
 • Sbor - čtyři legie (36 864 klonů), vedené klonovaným maršálem a Jediským generálem. Jedná se např. o 327th Star Corps vedený generálem Aaylou Securou a klonovaným maršálem Bly, nebo 21th Nova Corps, vedený generálem Ki-Adi-Mundim a klonovaným maršálem Bacarou.
 • Legie - čtyři pluky (9 216 klonů), vedené starším klonovaným velitelem a Jediským generálem. Jedná se např. o 7. legii vedenou starším klonovaným velitelem A'denem, nebo 501. legii vedenou generálem Anakinem Skywalkerem a starším klonovaným velitelem Appem (příp. klonovaným kapitánem Rexem).
 • Pluk - čtyři prapory (2 304 klonů), vedené plukovním klonovaným velitelem a Jediským velitelem.
 • Prapor - čtyři roty (576 klonů), vedené klonovaným praporovým velitelem a klonovaným majorem.
 • Rota - čtyři čety (144 klonů), vedené klonovaným kapitánem. Jedná se např. o Rotu Torrent, vedenou klonovaným kapitánem Rexem.
 • Četa - čtyři družstva (36 klonů), vedené klonovaným poručíkem, podporučíkem a seržantem.
 • Družstvo - devět klonů vedených seržantem a desátníkem.

Hodnosti[]

Jediské hodnosti[]

 • Vyšší jediský generál - Členové jediské rady. Vedou jednu z deseti systémových armád.
 • Starší jediský generál - Mistři jediové. Vedou jednu z dvaceti sektorových armád.
 • Jediský generál - Mistři a rytíři jediové. Vedou sbory a legie.
 • Jediský velitel - Jediský padawan. Vedou pluky a prapory.

Klonové hodnosti[]

 • Maršál - Nejvyšší hodnost klonového vojáka. Vedou sbory.
 • Starší velitel - Druhá nejvyšší hodnost dosažitelná v klonové armádě. Vede brigádu nebo legii.fialový zbrojový rukáf
 • Plukový velitel - Vede pluk.
 • Praporový velitel - Vede prapor.
 • Major - Vede prapor.
 • Kapitán - Vede rotu.
 • Poručík - Vede četu.
 • 2. poručík - Také vede četu
 • Podporučík - Druhý ve vedení čety.
 • Seržant - Také vede četu nebo družstvo.
 • Desátník - Vede družtvo.
 • Trooper (kloni)

Výskyt[]

Advertisement