Velká galaktická válka, známá také jen jako Velká válka, byl konflikt mezi Sithským impériem a Galaktickou republikou mezi roky 3.681 BBY a 3.653 BBY, trvající tedy celkem 28 let.

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

Po porážce ve Velké hyperprostorové válce byly Sith na pokraji kolapsu. Jen jednomu Sithskému pánovi se podařilo uniknout do Neznámých oblastí kde znovuzaložil Sithské Impérium. Sám si dal titul Císaře a vytvořil 12 člennou Temnou radu. Za pomoci temné strany se císař udržel naživu po více než tisíc let. Znovuoživil sílu Sithů a čekal na vhodnou příležitost k pomstě.

Republika byla zatím sužována několika dalšími válečnými konflikty. Po válce se silami Exara Kuna podnítil růst Sithského Impéria Mandalorian k útoku na Republiku. Skupině rytířů Jedi vedených Revanem se však nakonec podařilo Manaloriany porazit. Revan navštívil prastarou akademii Sithů na Malachoru V, na místě poslední bitvi s Mandaloriany. Tam konečně úpně propadl temné straně a dozvěděl se o existenci tzv. "Pravých Sithů" kteří v neznámých oblastech čekají na správný okamžik k útoku. Za pomoci Rakatanské stanice Star Forge se pokusil ovládnout oslabenou Republiku ve snaze připravit ji na Sithskou invazi. To vedlo k Občanské válce rytířů Jedi. Republika byla také zatížena pozdvižením z Kanzkých nepokojů.

V roce 3.681 BBY Sithský Císař viděl, že nastala vhodná chvíle k pomstě a zahájil mohutnou invazi do Repubilikových systémů.

Konflikt[editovat | editovat zdroj]

Invaze Pravých Sithů zastihla Republiku naprosto nepřipravenou. Když byly Sithské bitevní lodě poprvé spatřeny v sektoru Tingel Arm, republika vyslala diplomatickou delegaci, aby zjistila co se děje. Sithský Císař ve snaze vyvolat v Republice paniku dovolil této delegaci odvisílat záznam o jeho silách zpět k jejich nadřízeným, ještě než delegaci zničil.

Republika poslala na toto místo flotilu, ale ta byla chycena v pasti mezi planetami Sernpidal, Belkadan a Ruuria, které se staly loutkami Impéria. Flotila se musela rozptýlit, aby se zabránilo jejímu zničení. Mezitím Sithové znovuobsadili jejich domovský svět, Korriban. Dále pokračovali ve svém tažení zabráním mnoha světů vnějšího okraje, získáním bohatých zdrojů hvězdokupy Minos Cluster, zničením republikové loděnice u Sluis Van a odříznutím Rimmské obchodní cesty. Impérium také zaznamenalo důležité vítězství u Hothu, v bitvě, v níž obě strany utrpěli obrovské ztráty a v níž Republika ztratila několik cenných prototypů svých lodí.

Bitevní zóna se rozšířila na Ilum , Dathomir a Manaan, jehož povrchová města byla zničena, i přes snahu jeho vlády zůstat neutrální. Republika byla dále poražena u Agamar a Utapau.

Po tom co Sithové obsadili sektor Seswenna, obrátili svůj pohled na Střední okraj. V přesvědčení, že se Republika stále ještě nevzpamatovala ze svých ztrát, poslali invazní armádu na planetu Bothawui. Ta byla ale zaskočena flotilou republiky a zničena. Impérium odpovědělo posláním ještě větší armády, než byla ta předchozí. Zbylé republikové síly spolu s rytíři Jedi hrdinsky bránily planetu do posledního muže a podařilo se jim způsobit invazním jednotkám takové ztráty, že Sithové byly nuceni invazi úplně zastavit.

Mandalorianská blokáda[editovat | editovat zdroj]

4 roky po bitvě o Bothawui Impérium změnilo taktiku, a rozhodlo se použít novou strategii - obrátit proti Republice Mandaloriany.

Sithové se už dříve pokoušeli získat na svou stranu další spojence, ovšem spíše bezúspěšně. Nyní však přišla Imperiální zpravodajská služba s plánem, jak na svou stranu získat Mandaloriany. Využívajíc toho, že mnoho Mandalorian bojuje jako gladiátoři pro peníze a slávu, Imperiální agenti začali infiltrovat největší arény v galaxii, vydávajíc se za manažery, sponzory a někdy dokonce za gladiátory samotné.

Zpravodajové vybrali jednoho mladého gladiátora z Geonosis jako svou figurku. Imperiální agenti začali pořádat zmanipulovaná klání a soutěže s cílem zajistit, že jejich gladiátor získá slávu a prestiž a bude nezastavitelný. Se svými novými Imperiálními spojenci byl mladý gladiátor schopný nazývat se největším válečníkem galaxie a začít používat titul, který nikdo neslyšel už celá staletí - Mandalore.

Když konečně sjednotil roztroušené Mandalorianské klany, nový Mandalore vyhlásil válku Republice, aby tak jeho válečníci mohli čelit největší výzvě ze všech - boji proti rytířům Jedi. Poté nařídil, podle vlastních rozkazů od svých Sithských pánů, aby Mandalorianská flotila zahájila blokádu Hydianské cesty, nejdůležitější Republikové obchodní cesty. Tak se světy jádra ocitly bez životně důležitého zboží, surovin a materiálů. Po opakujících se prosbách Republiky se Jediové rozhodli čelit Mandalorianům, ale byly odraženi.

Mandaloriané tak pokračovali v blokádě zabraňující Republice zásobovat svou vojenskou mašinérii a mařící tak veškeré její vojenské usilí. Nakonec tato blokáda vyvolala nepokoje na Coruscant a v Galaktickém Senátu se dokonce začalo mluvit o kapitulaci Republiky v této válce. Na poslední chvíli byla tato blokáda přerušena spojenými silami Republikových vojsk a Pašerácké alianci vedené Hylo Visz.

Útok na Coruscant[editovat | editovat zdroj]

Armáda Sithů útočící na Chrám Jedi

Po tom co byla Mandalorianská blokáda prolomena, se Sithská válečná taktika stala mnohem agresivnější.

Desetiletí poté, co válka začala, Temná Rada předložila Republice překvapivou nabídku: možnost vyjednávat o příměří. Republika si nemohla dovolit tuto nabídku ignorovat, a Rada Jedi se shodla, že vyhlídky na vítěztví jsou alespoň v dohledné době mizivé. Diplomaté obou stran se setkali na Alderaanu a vyjednávání mohlo začít. Jenže Sithové měli ještě jedno eso v rukávu.

Elitní Imperiální armáda napadla Coruscant. Poté, co skupina Sithů vedená Darth Malgusem porazila rytíře Jedi v jejich vlastním chrámu a vyřadila ve zdejším centrálním počítači planetární obrannou síť, Darth Angal zahájil invazi a nařídil bombardování planety. Po prolomení planetární obrany Sithové zničili Chrám Jedi a drželi obyvatele planety jako rukojmí.

Bez jakýchkoliv jiných možností, republikoví diplomaté na Alderaanu podepsali nevýhodnou "Coruscantskou smlouvu" a tím ukončili vleklou Velkou galaktickou válku.

Následky[editovat | editovat zdroj]

Smlouva donutila Republiku, aby se vzdala mnoha vzdálených systémů ve prospěch Impéria pravých Sithů.

Rozdělení galaxie podle Coruscantské smlouvy

Ale byly tací, kteří se odmítli smlouvě podrobit. Planety, kde byla přítomna republiková vojska, konkrétně Dantooine a Balmorra, odmítli ustoupit a volali po pokračování ve válce zatímco jiná republiková skupina vedená Jediskou mistriní Dar'Nalou bombardovala budovu Senátu za účelem zabití těch senátorů, kteří podpořili smlouvu považujíc je za Imperiální špiony a plánujíc zničení smlouvy. Dar'Nala také vydávajíc se za Sithy zorganizovala útok na mírovou delegaci ve snaze znehodnotit smlouvu. Ale když už chtěla Dar'Nala uvést poslední fázi svého plánu do pohybu, její přívrženci odhalili její šílenství a opustli jí, což vedlo k její smrti. Poté konečně nastal mír.

Ačkoli byla jeho říše silnější než kdy dříve, Sithský císař toužil po totálním vítězství nad Galaktickou Republikou. Vložil proto kontrolu nad Impériem do rukou Temné Rady a sám se dále zabýval plány na upevnění moci Sithů.

Během války zemřelo ticíce rytířu Jedi. Republika v potřebě svalit na někoho vinu za svou porážku, zaměřila svůj hněv právě na Řád Jedi. I když stále odhodláni bránit Republiku, rozhodli se Jediové vrátit do své pradávné domoviny na planetě Tython s cílem obnovit svou sílu.

Konec Velké galaktické války připravil půdu pro Studenou válku, která se vlekla ještě mnoho let poté. Za tuto dobu se odehrálo nespočet pohraničních potyček a minikonfliktů, provokujících dvě supervelmoci k další válce.

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.