FANDOM


Velká jediská čistka, později známá také jako Palpatinova čistka, byl konflikt, který byl vyvolán snahou Dartha Sidiouse, lorda ze Sithu, o vytvoření Galaktického impéria v roce 19 PřBY a zrušení řádu Jedi. To vyústilo v téměř úplné 'vyhynutí' Jediů, stejně jako při První jediské čistce, kterou způsobila Jediská občanská válka.

Čistka oficiálně začala při vydání Rozkazu 66 po neúspěšném pokusu Mace Windu a dalších tří Jediů zatknout Sidiouse, který byl nejvyšším kancléřem tehdejší Republiky. Jediové byli následně prohlášeni za nepřátele Republiky a Velká armáda republiky dostala nařízeno je všechny zabít.

Sidious, který se následně prohlásil za císaře nově vzniklého Galaktického impéria, využíval svého Dartha Vadera a další zástupce Impéria, aby dopadli a zabili zbývající Jedie. Někteří z Jediů s Impérem bojovali přímo, někteří, jako například Obi-Wan Kenobi či Yoda, se skryli.

Během devatenácti let, které následovaly po vydání Rozkazu 66, byli Jediové téměř vyhlazeni Vaderem, Inkvizitory, císařovými rukami a nájemnými lovci. V roce 1 PřBY tedy císař, v domnění, že už žádní příslušníci řádu nepřežili, čistku ukončil.

ObětiEditovat

Oběti Rozkazu 66Editovat

Pozdější obětiEditovat

Mnoha Jediům se podařilo přežít Rozkaz 66 a začali se skrývat. Někteří se úspěšně několik let Impériu vyhýbali, nakonec však byli vypátráni a zabiti.

PřeživšíEditovat

V roce 1 PřBY byla Velká jediská čistka ukončena, protože se císař domníval, že už žádný člen řádu nepřežil. Ukázalo se, že mnoho Jediů se několik desítek let ukrývalo a drželo v ústraní a dařilo se jim přežít. O některých z nich se Palpatine dozvěděl, ale nechal je být, jelikož je nepovažoval za příliš velkou hrozbu.

Ačkoli byly desítky Jediů nezvěstných a naživu zůstalo jen asi třicet mistrů, rytířů a padawanů, jejich učení bylo zachovány pro budoucí generace.

 • velmistr Yoda: přežil v úkrytu na Dagobah, zemřel v přirozenou smrtí věkem v roce 4 PBY [1]
 • mistr Djinn Altis: Před záčátkem Klonových válek založil mistr Altis společnost zvanou Altisianovi Jediové, kteří fungovali mimo řád Jedi, dodržovali jeho pravidla, ale nedrželi se jich tak striktně jako ostatní členové řádu Jedi. Během Rozkazu 66 byli Altasianovi Jediové nuceni stáhnout se do podzemí, kde přečkali. Mistr Altis využíval svou loď Chu'unthor jako sídlo svého hnutí, kde schovával některé další Jedie
 • mistr Aqinos: vyloučen z řádu Jedi; připojil se k Novému řádu Jedi těsně předtím, než byl zavražděn Yuuzhan Vongy
 • mistr Ood Bnar: posledních několik tisíciletí strávil v hybernaci na Ossu; probuzen Lukem Skywalkerem v roce 10 PBY těsně předtím, než byl zabit[2]
 • lady Caryn: vycvičila Anu Tathis během Temných časů, poté znovu zmizela
 • mistr Thracia Cho Lemm: nebyla aktivní členkou řádu
 • mistr Minos Fel'Kona: přežil Rozkaz 66, poté se skryl
 • mistr Quinlan Vos: přežil Rozkaz 66, poté se skryl s Khaleen Hentz a jejich synem Korto Vosem
 • mistr Kina Ha: přežil po převoz na Mandalore, kam ji převezla Nyreen Vollen
 • mistr A'Sharad Hett: skryt na Korribanu, přešel na Temnou stranu Síly, poté objeven o více než sto let později[3]
 • mistr Ikrit: nebyl aktivním členem řádu, byl v hibernaci na Yavinu 4
 • mistr Darrus Jeht: přežil explozi Shadowbladeu během Klonových válek, poté byl umístěn do ochranné místnosti jeho droidem R-0; jeho pozdější osud není znám
 • mistr Dass Jennir: přežil s pomocí skupiny bývalých separatistů a pašeráků
 • mistr Jerec: přežil v Impériu jako člen Inkvizitorů; v roce 5 PBY ho zabil Kyle Katarn[4]
 • mistr Obi-Wan Kenobi: přežil v úkrytu na Tatooine; zabit Darth Vaderem na Hvězdě smrti v roce 0 PřBY[5]
 • mistr K'Kruhk: přežil Rozkaz 66 s klanem Jestřapýrů a Chaseem Piru; přestavěl tajný chrám za pomoci mistra Zao; dlouho po čistce se znovu objevil jako mistr a radní Nového řádu Jedi
 • mistr Rahm Kota: přežil Rozkaz 66 a připojil se k Alinci pro obnovu republiky
 • mistr Celeste Morne: přežila v hibernaci z doby Staré republiky; byla využívána Darth Vaderem jako pěšák, než utekla; později se obětovala, aby zabila Darth Krayta
 • mistr Plett: přežil na tajné základně, kde poskytoval útočiště jediským dětem
 • mistr Quarmall: zraněn během Klonových válek; zajat Impériem, kde přešel na Temnou stranu Síly
 • mistr Qu Rahn: přidal se k Rebelii; pomáhal Kylu Katarnovi až do jeho smrti rukou Jereca v roce 5 PBY
 • mistr T'ra Saa: přežil Rozkaz 66 spolu s Tholmem; přidal se k Novému řádu Jedi
 • mistr Echuu Shen-Jon: opustil Řád po pádu na Temnou stranu Síly během Klonových válek; nakonec byl zabit Darth Vaderem
 • mistr Tholme: přežil Rozkaz 66; zabit po skončení čistky[6]
 • mistr Vhiin Thorla: přežil Velkou jediskou čistku; zajat Valinem Dracem a Raikem Muunem, přinucen zabít svého padawana Dorv'Tilsta po pádu na Temnou stranu Síly
 • mistr Vamilad: přežil Rozkaz 66, krátce poté kontaktován Antarianským hraničářem Jilamem Kesterem
 • mistr Zao: přežil Rozkaz 66, protože nebyl aktivním členem Řádu, později pomohl mistru K'kruhkovi přestavět skrytý chrám, několik měsíců poté však opustil úkryt, když utekl jeden z mladíků, kteří v chrámu přebývali, ani jeden z nich se nikdy nevrátil zpět
 • mistr Arligan Zey: přežil poté, co ho kapitán Maze převezl na Mandalore[7]
 • bývalý rytíř Tel Angor: při experimentu, který se pokazil, přešel na Temnou stranu Síly; stal se z něj přízrak, který lovil a zabíjel členy řádu Jedi; později byl nalezen mrtvý vojáky Nové republiky
 • rytíř Fable Astin: cvičila na Jediho se svou matkou, která byla Jedi, jenž se zamilovala do vlastního padawana; Fable byla vychována a vycvičena během temných časů
 • rytíř Beldorion: přešel k Temné straně Síly, stal se z něj tyran; byl zabit Leiou Organou Solo
 • rytíř Empatojayos Brand: připojil se k Povstalecké alianci; byl zmrzačen Darthem Vaderem+ přežil zničení obrozeného Impéria
 • rytíř Kai Justiss: přežil v úkrytu; zemřel rukou Dartha Vadera na první Hvězdě smrti
 • bývalý rytíř Valin Draco: respektovaný Jedi během Klonových válek, byl prohlášen za mrtvého, byl však naživu, padl k Temné straně Síly a stal se Inquisitorem
 • rytíř Neth Enasteri: uprchl na Rhamalai, jenž nakonec opustil, aby se vyhnout imperiální hlídce
 • rytíř Gel: přežil v úkrytu; nakonec se objevil a byl zabit Tolem Skarosem v roce 3 PBY
 • rytíř Halbert: přežil ve stázi; probuduzen v roce 8 PBY posádkou FarStar; obětoval svůj život, aby zastavil Dark Stydera
 • rytíř Ylenic It'kla: zabit při zničení Alderaanu v roce 0 PřBY[8]
 • rytíř Jordan: po skončení čistky byl zajat Inkvizitory a padl k Temné straně Síly
 • rytíř Zalbar Jyvun: přežil Rozkaz 66; skryl se na Endoru a připojil se k Alianci rebelů
 • bývalý rytíř Kadann: přidal se k Temné straně Síly a odešel z Řádu
 • rytíř Jhor-Kai: žil na planetě Altikar IV, zabit vojáky v roce 3 PBY
 • rytíř Kaoln: přežil Čistku, pašoval zbraně pro Alianci pro obnovu republiky
 • bývalý rytíř Jimbo Kinninson: vyhnán Řádem, přežil díky cetování po galaxii
 • rytíř Matarmeno Krahnn: přežil v úkrytu na Corellii
 • bývalý rytíř Bardan Jusik: odstoupil z Řádu během Klonových válek, přežil na Mandaloru
 • Shadow Maw: zajatý inquisitorem Jerecem, obrátil se k Temné straně, zabit Kylem Kararnem v roce 5 PBY
 • rytířka Meloria: během mise, kdy měla chytit nájemného lovce, zabila nevinného kolemjdoucího, ve svém žalu uprachla na Drall, postavila kryogenní komoru, v níž nemohla už nikdy používat Sílu
 • rytíř Nos'lyn: přežil na Tatooine, cvičil děti v dovednostech Síly
 • rytíř Pann: přežil Rozkaz 66 a začal se skrývat, posledně viděn na Mustafaru v roce 1 PBY
 • rytíř Jax Pavan: přežil na Coruscant, na vlastní pěst se podílel na vyšetřování trestné činnosti
 • rytíř Qid Proko: přežil jako technik na Poderisu během Galaktické občanské války
 • rytíř Tyneir Renz: přežil a připojil se k Alianci pro obnovu Republiky
 • rytíř Aven Rolk: zmrazen ve stázi v únikovém modulu, pokusil se vytvořit nový jedijský řád na Zisshu, upoutal však pozornost Dartha Vadera, jeho tělo bylo později nalezeno v ledové jeskyni
 • rytíř Rorr'hn: přežil Rozkaz 66 a připojil se k Alinaci pro obnovu Republiky
 • rytíř Rune: moncalamarijský Jedi, který unikl Rozkazu 66, v roce 1 PBY však byl zabit nájemným vrahem
 • rytíř Seek Ryontarr: gotalský Jedi, jenž byl poslán na planetu Nath Goordi, aby zachránil královské dědice, kteří se však nikdy na tuto planetu nevrátili; byl nezvěstným, jeho tělo zemřelo, stále však existoval jako duch v Síle
 • rytíř Corwin Shelvay: přežil a připojil se k Alianci pro obnovu republiky
 • rytířka Rachi Sitra: přežila Rozkaz 66, v temných časech lovila Temné Jedie
 • rytířka Taselda: poslána na Nam Chorios s Beldorioem zhruba čtyři sta let před Velkou jediskou čistkou, oba přešli k Temné straně
 • rytíř Damien Tantrellius: ztratil paměť a stal se hercem
 • rytíř Dorn Tavers: přežil prvotní fáze Čistky a připojil se k Alianci pro obnovu republiky
 • rytíř Warl Thimbus: přežil Rozkaz 66 a připojil se k Alianci pro obnovu republiky, velel povstaleckým jednotkám v první bitvě o Taul
 • rytíř Travgen: přežil na Ossu, kde hlídal jediskou knihovnu
 • rytíř Bre'ano Umakk: moncalamarijský Jedi, který přežil Rozkaz 66 a uprchl na Dantooine
 • rytířka Trilinae Untaire: přítelkyně Darruse Jehta, přežila Rozkaz 66 díky tomu, že byla vysazena na neznámém světě vojákem ARK Mar'ekem
 • rytíř Urootar: zabit na Kashyyku nájemným vrahem v roce 1 PBY
 • rytíř Sarn Vals: neznámý osud poté, co byl vysledován v Korporačním sektoru
 • rytířka Vergere: během Čistky nebyla ve známé galaxii, považována Řádem za nezvěstnou
 • rytířka Vima-Da-Boda: přežila v úkrytu na Nar Shaddaa
 • rytíř Roni von Wasaki: ve stázi od doby Expanzního období; je možné, že se připojil k Alianci pro obnovu republiky
 • rytířka Antaria Wellos: skryla se na Rori
 • padawana Bon: přežil Rozkaz 66, přepraven Hurd Coylem na jeho loď, později byl spolu se svou přítelkyní Nií vystopován klonovaným pilotem HOB-147, ušetřil však jejich životy
 • padawanka Maris Brood: přežila na Felucii, ušetřena smrti vrahem Starkillerem
 • padawan Drun Cairnwick: přežil a připojil se k Alianci pro obnovu republiky
 • padawanka Shen-Ji Collun: odešla na planetu Daimar, aby se cvičila v diplomacii; když byl vydán Rozkaz 66, byla ušetřena popravy; pomáhala při odporu planety proti Impériu
 • bývalý padawan Winslau Da'k: přešel na Temnou stranu poté, co se setkal s Darthem Vaderem, uvěznil svého původního mistra na Morcanthu; nakonec byl zabit agenty Nové republiky a Nového řádu Jedi
 • padawan Dray: přežil Rozkaz 66 a stal se strážcem brány k holocronu; během Yuuzhanvongské války cestoval na Nar Shaddaa, kde se setkal s Finnem Galfridianem; dal Finnovi holocron, poté však zjistil, že Dray je Temný Jedi
 • padawan Gruu Dunrik: přežil a připojil se k Alianci pro obnovu republiky
 • padawanka Ekria: přežila v úkrytu poté, co téměř zemřela rukou Darth Vader
 • padawan Gerrick: vycvičen jako Jedi, přežil celou Galaktickou občanskou válku
 • padawan Lagan Ismaren: přežil v Plettwellu , zabit Ameesou Darys
 • padawanka Roganda Ismaren: přežila v Plettwellu, padla na Temnou stranu
 • bývalý padawan Jedgar: měl vize o Klonových válkách a Velké jediské čistce; opustil Řád Jedi, kde byl přidělen k zemědělskému sboru; přešel k Temné straně Síly, vycvičen Kadannem; založil Proroky Temné strany
 • padawanka Drakka Judarrl: přežila na Dantooine, kde pomáhala Alianci pro obnovu republiky
 • padawanka Kendalina: přežila a stala se zdravotní sestrou v imperiálím azylu
 • padawan Danaan Kerr: zajat Darth Sidious, vycvičen v Temné straně Síly
 • bývalý padawan Ephaan Kenzon: přežil poté, co odstoupil z Řádu, otevřel Školu skryté moudrosti
 • bývalý padawan Sinsor Khal: přežil v Hapanském konsorcium jako vědec
 • padawanka Lilith: přešla na Temnou stranu a připojila se k Impériu, pomáhal při lovu Jediů
 • padawan Drake Lo'gaan: přežil setkání s Darth Vaderem, skryl se
 • padawan Nichos Marr: přežil na Plettwiluu, připojil se k Novému řádu Jedi
 • bývalá padawanka Raik Muun: vyloučena z Řádu, padla na Temnou stranu a přidala se k Impériu
 • padawanka Noirah Na: přežila Rozkaz 66, skryla se a opustila jediské způsoby
 • padawanka Lora Nadad: přežila zničení Almaské akademie a Rozkaz 66, ukryla se na Cularinu
 • padawanka Deran Nalual: přežila Rozkaz 66 a bitvu o Kashyyyk, začala sabotovat Galaktické impérium
 • padawanka Nia: přežila Rozkaz 66, přepravena Hurd Coylem na jeho loď, později byla spolu se svým přítelem Bonem vystopována klonovaným pilotem HOB-147, který ušetřil však jejich životy
 • padawan Nyo: vycvičen na Jediho duchem misrta Aryzaha v průběhu Čistky
 • bývalý padawan Ferus Olin: přežil Rozkaz 66, způsoboval chaos na Impériem ovládaných světech
 • padawanka Chase Piru: přežil Rozkaz 66 a během čistky zůstala skrytá v chrámu s mistrem K'kruhkem a dětmi z klanu Hawkbat
 • padawan Jin'Lo Rayce: přežil útok na chrám Jedi, založil agenty Ossusu
 • padawan Joc Sah: během mise na Ragmaru V byl napaden svými bývalými klonovými vojáky; po jejich porážce mu byl nabídnut vstup do místního odporu; na planetu byla poslána další jednotka klonovaných vojáků, s pomocí lidí z odporu se mu podařilo uniknout
 • bývalý padawan Sardoth: přidal se k Temné straně Síly ještě před Klonovými válkymi; pomáhal Impériu lovit Jedie běhemm Čistky, byl však Impériem zrazen a uprchl na Ahakistu a stal se majitelem zdejšího kasina
 • padawanka Olee Starstone: přežila Rozkaz 66, účastnila se bitvy o Kashyyk; rozhodla se odejít do exilu a pracovat proti Impériu
 • padawan Kajin Savaros: nikdy nebyl vybrán jako Jedi; poté, co byl vydán Rozkaz 66, se začal skrývat; setkal se s Jaxem Pavanem, který ho začal trénovat
 • padawanka Ana Tathis: vycvičena na Jediho Caryn během Galaktické občanské války
 • padawan Antinnis Tremayne: zajatý během Klonových válek, přešel na Temnou stranu a stal se Inquisitorem
 • padawan Glovan Thule: přežil v úkrytu, nebyl považován Impériem za hrozbu
 • padawan Codi Ty: vypovězen Nejvyšší radou Jediů, Impérium se o něj nezajímalo
 • padawanka Misha Vekkian: přežila Rozkaz 66, přešla na Temnou stranu a stala se Temným Jedim
 • Genel: člen klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrýval ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Jiro: člen klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrýval ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Nable: člen klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrýval ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Onkya: člen klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrýval ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Kennan Taanzer: člen klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrýval ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Seddwia: členka klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrývala ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • Sidirri: členka klanu Hawkbat, přežil Rozkaz 66 a během Čistky se skrývala ve skrytém chrámu spolu s mistrem K'kruhkem
 • člen zemědělského sboru Gwellib Ap-Llewff: zajat Impériem, stal se z něj Inquisitor
 • člen zemědělského sobru Halmere: zajat Impériem, stal se z něj Inquisitor
 • člen zemědělského sboru Jambe Lu: přežil Rozkaz 66, účastnil se bitvy o Kashyyyk, rozhodl se pracovat proti Impériu
 • členka zemědělského sboru Lanu Pasiq: zajata Impériem, stal se z ní Inquisitor
 • člen zemědělského sboru Nam Poorf: přežil Rozkaz 66, účastnil se bitvy o Kashyyyk, rozhodl se pracovat proti Impériu
 • člen zemědělského sboru Sarcev Quest: přešel na Temnou stranu a stala se z něj Ruka císařova
 • adeptka Valara Saar: nebyla součástí Řádu, přežila v Neznámých oblastech

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

 1. Star Wars Epizoda VI: Návrat Jediho
 2. Dark Empire II
 3. Star Wars: Legacy 16: Claws of the Dragon 3
 4. Nový průvodce postavami
 5. Star Wars Epizoda IV: Nová naděje
 6. Star Wars: Legacy 25: The Hidden Temple 1
 7. Imperial Commando: 501st
 8. Úsvit rebelů
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.