Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Vrogas Vas byla pustá planeta, na které si během Galaktické občanské války povstalecká Aliance zřídila základnu. 

Popis[]

Vrogas Vas byla planeta, která obíhala minimálně jednu hvězdu. Z vesmíru se jevila jako hnědozelená, obklopená modrou mlhou. Její povrch byl ale pustý a nehostinný, plný skal, suchých plání a písečných dun. Jedinným známým živočišným druhem byli vosí červi, žijící v hnízdech, zavěšených na skalních převisech.  

Historie[]

V dávných dobách Galaktické republiky byl na planetě chrám Jediů. Luke Skywalker se o něm dozvěděl z holokronu mistra Jedi jménem Phin-Law Wo, který zde kdysi přebýval, a do chrámu se vypravil roku 0 PBY. V té době už z chrámu zbývaly pouze pískem zasypané ruiny. 

Během Galaktické občanské války si na planetě zřídila povstalecká Aliance zásobovací základnu, kterou odhalil Darth Vader , když na planetu pronásledoval Luka Skywalkera. Následně na planetě proběhla bitva mezi rebely, Darth Vaderem a kontingentem imperiálního vojska, vedeným moncalamarským kyborgem Karbinem, který chtěl nahradit Darth Vadera v imperiální hierarchii. Rebelové v boji s Vaderem utrpěli těžké ztráty a planetu opustili. 

Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement