Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Wayland byla planeta, kterou obývali lidští kolonisté, Myneyrshové a Psadani. Také zde byla hora Mount Tantis, ve které bylo císařovo tajné skladiště těch nejrůznějších technologií. Např. zde byl maskovací štít, 10 000 spaarstských klonovacích válců a jiné.  Zmíněné skladiště nalezl velkoadmirál Thrawn, který ho náležitě využil. Též sem umístil mistra Jedi Joruuse C´baotha. Nová republika, znepokojená tím, že Thrawn má tolik vojáků, vyslala tým, který měl za úkol Mount Tantis zničit. Náhodou tam také narazil na C´baotha a tak ho zabili také.

Jinak byla Wayland řídce osídlená planeta, kterou tvořily ze 77% džungle a lesy.

Advertisement