Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Wookieeové pochází z planety Kashyyyk. Ve svém jazyce -Shyriiwook- se nazývájí Lidé Stromů. Wookieeové jsou humanoidní druh s hustou srstí. Známými představiteli tohoto druhu jsou například Chewbacca , Chuundar, Freyyr, Hanharr a Zaalbar. Tento druh je velmi spjat s přírodou.

336px-Wookiee Defender.jpg

Wookieeové žijí na velkých stromech Wroshyr, kolem kterých stavějí svá obydlí, samotný povrch planety nazývají Země stínu, zároveň tak nazývají oblast kam jdou po smrti. Jejich důležitým kulturním jevem je lov, s tím souvisí obřad zkoušky dospělosti nazývaný Hrtayyk. Při tomto obřadu sestoupí mladí Wookieeové do země stínů na lov. Podle velikosti úlovku pak získají čest - ta hraje v životě wookie velkou roli.

180px-Wookiee NEGAS.jpg
Advertisement