Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Ylesia byla tropická planeta, která se nacházela v Huttském prostoru na Vnějším okraji. Planetu používali Hutt jako otrokářskou kolonii. Ve zbytku galaxie byla planeta mylně považována za náboženské poutní místo.

Popis[]

reek

Planeta se nacházela na hyperprostorové trase Shag Pabol. Atmosféra planety byla velmi bouřlivá a nebezpečná pro přistávající lodě. Na třech malých kontinentech vládlo tropické podnebí, lidi i další druhy se musely chránit speciálními mastmi před plísní, která se šířila vzduchem a napadala jejich kůži.

Z planety pocházel divoký a nebezpečný druh zvířat jménem reek. Tito tvorové žili i na Codianském měsíci ve stejné soustavě a byli převáženi na mnoho dalších světů, kde sloužili k různým, většinou nelegálním, účelům.

Historie[]

Už tisíciletí před Galaktickou občanskou válkou byla Ylesia ovládaná Hutt jeden z hlavních producentů koření v galaxii. Z Ylesie na Nar Shaddaa proudily zásoby koření, opačným směrem zástupy otroků do ylesijských továren.

Období Povstání[]

Han Solo u Oltáře příslibů

Okolo roku 10 PřBY ovládal planetu huttský klan Besadii, otroky a továrny na koření (hlavně glitterstim) pro Hutty řídili mužští příslušníci druhu t'landa Til. t'landa Tilové se vydávali za kněze smyšleného náboženství - Kultu jednoho a veškerenstva - s jehož pomocí ovládali své otroky. Díky své jedinečné biologické schopnosti vyvolávat u jiných druhů návykové pocity blaženosti a smyslového vytržení přinutili otroky (i poutníky, přilétající na Ylesii poznat nové náboženství), bez odporu pracovat.

V době, kdy na planetě vládl nejvyšší kněz Teroenza, přijal na Ylesii práci jako nákladní pilot mladý Han Solo. Poté, co zjistil pravdu poměrech na planetě, uprchl s osvobozenou otrokyní jménem Bria Tharen, do které se zamiloval, z Ylesie pryč v ukradené lodi a nákladem vzácných artefaktů.

V následujících letech podnikla povstalecká Aliance na planetu několik více či méně úspěšných útoků, s cílem přerušit obchod s kořením, ovšem pouze s krátkodobým účinkem.

Roku 1 PřBY se u Ylesie odehrála šarvátka mezi Aliancí a Impériem, ve které povstalci ukořistili imperiální fregatu Salvation.

Poslední společný nájezd povstalců a pašeráků roku 0 PřBY vedený Briou Tharen a Hanem Solo skončil osvobozením otroků a aspoň dočasným uzavřením továren na koření.

Yuuzhanvongská válka[]

Během yuuzhanvongské invaze Huttové o Ylesii přišli. Yuuzhan Vongové darovali planetu Mírové brigádě (skupině kolaborantů vedené Thrackanem Sal-Solo), kteří si zde zřídili velitelství. Prezident Thrackan byl zajat po útoku Nové republiky.

Výskyt[]


Zdroje[]

Advertisement