FANDOM


Yutsen byl rodianský reportér, který během Klonových válek pracoval pro zpravodajskou společnost TriNebulon News.

ŽivotopisEditovat

Roku 21 PřBY kontaktoval Yutsena Jar Jar Binks ve snaze získat pro Padmé Amidalu nějaké informace z Vnějšího okraje o Anakinu Skywalkerovi. Yutsen souhlasil, ovšem výměnou za slib, že mu Amidala poskytne v holovizním vysílání rozhovor.


Během rozhovoru položil Yutsen senátorce otázku, proč Republika nechrání Rodii před pirátskými nájezdy. Amidala přiznala, že o problémech na Rodii neměla tušení. Yutsen poté nediplomaticky prohlásil, že je Amidala zřejmě příliš zaměstananá svým vlastním programem.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V jiných jazycích