FANDOMYuuzhan Vongové jsou dvounozí humanoidní vetřelci, jejichž původ leží kdesi za hranicemi známé galaxie. V mnoha ohledech připomínají lidi, většinou jsou však vyšší, těžší a na hlavách jim roste méně vlasů. Jejich obličeje vypadají jako hroudy pulsujícího masa, z nichž vyhlížejí kruté oči, pod nimiž jsou modravé váčky. Mají ustupující čelo, které jim propůjčuje barbarský vzhled. Tento dojem je umocněn rituálním tetováním a záměrným zjizvením tváří, kterým se zdobí příslušníci nižších tříd. Výše postavení Yuuzhan Vongové se vyznačují ještě směšnějšími
876897-swinvasion large
a podivnějšími formami znetvoření a změnami tvaru svého těla. Tento typ zmrzačení je odrazem ritualizovaného pojetí víry, kterému se podřizuje každý Yuuzhan Vong. Účelem tohoto snažení je povznesení sebe sama: Yuuzhan Vongové totiž věří, že přetvářejí tělo k obrazu svých bohů a že se jim tak přibližují. Znetvoření tedy symbolizuje vzestup ve společenském žebříčku. Když každý jednotlivec provádí na svém těle tyto změny, nakonec sebe sama přetvoří. V průběhu tohoto procesu si Yuuzhan Vongové na tělo transplantují končetiny jiných druhů živočichů nebo orgány vzniklé uměle za pomoci tkánového inženýrství. Nikdy se nepokoušejí změnit se tak, aby to trvale omezovalo funkčnost jejich těla, pouze mění jeho tvar nebo své schopnosti dokonce zlepšují. Ti, v jejichž procesů změn došlo k chybám a kteří jsou proto funkčně zmrzačeni, jsou označeni jako Zahanbení a jsou přeřazeni na nejnižší místo v rámci nejspodnější kasty společnosti. Vše, co Yuuzhan Vongové dělají, činí pro větší slávu svých bohů. Proto také pokračují v dobývání a ovládání galaxie, kterou stejně jako svá těla přetvářejí k obrazu svých božstev. Na této své cestě jim stále přinášejí oběti a činí pokání. V jejich mytologii se totiž praví, že když je stvořitel přivedl na svět, obětoval při tom za velkých bolestí různé částí svého těla. To vedlo až k jeho smrti, z niž povstal na vyšší úrovni bytí. Během tohoto procesu údajně vytvořil nižší bohy, kteří pak tím, že k sobě skládali orgány a části těl jiných živočichů, vytvořili Yuuzhan Vongy. Proto je nutné přinášet oběti, jež se považují za posvátné. Tato rasa je národem nelítostných válečníků, kteří se nevzdají žádnému nepříteli za žádných okolností. Obávají se totiž, že by tím zneuctili své bohy. Používají zbraně, nástroje a dokonce i kosmické lodě, které jsou za pomoci tkánového inženýrství vyrobeny z živých tkání. Neživou technologii a stroje považují za zvrácené. Ze všeho nejvíce nenávidí droidy, neboť je považují za napodobeninu života a z toho důvodu za nejodpornější věc na světě. Všichni, kdo nepatří k jejich druhu, jsou pro ně nevěřící. Útok na jejich čest a víru má většinou za následek souboj na život a na smrt. Ten může být také považován za oběť bohům a zemřít v bitvě je jedna z největších poct, kterou může Yuuzhan Vong získat. Z neznámých příčin nedokážou rytíři Jedi vnímat Yuuzhan Vongy s pomocí síly. Když vtrhli do galaxie, postupovali neúprosně od planety k planetě.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.