Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Yuuzhanvongská válka 25 - 29 PBY byl pangalaktický konflikt s válečnickým druhem Yuuzhan Vongů, který napadl světy Nové republiky na útěku před zničením vlastní galaxie.

Zkorumpovaná a neefektivní vláda Nové republiky nebyla schopna zadržet postup agresora postupujícího přímo do nitra galaxie. Hlavní město Coruscant bylo dobyto a přetvořeno dva roky po začátku konfliktu. V té době už bylo vyhubeno mnoho civilizovaných druhů a celé planety byly neobyvatelné. Vongové byli mistři v používání pokročilé technologie a adaptaci stejně jako v používání brutální síly a teroru. Věřili, že invazi do galaxie nařídíli jeich bohové, kteří jim galaxii darovali. V tom je utvrzoval jejich nejvyšší vládce Shimra Jamaane a kněžská kasta. Přestože zaútočili s velkou zuřivostí, jedinná invazní flotila válečného pána Tsavong Laha byla k dosažení úspěchu příliš přetížená.

Advertisement