FANDOM


Zabrakové byli příslušníci masožravého, lidem blízkého druhu z planety Iridonia. Byl to druh známý pro svůj divoký pocit sebeurčení a stejně dominantní potřebou nezávislosti. 

Biologie a vzhledEditovat

Zabrakové byli podobní člověku, ale měli řadu významných fyziologických charakteristik, které je odlišovaly od  lidí. Nejvýraznější z nich byla skupina zakrnělých rohů, kterými byly korunovány hlavy zabrackých mužů i žen. Tyto rohy jim v různých vzorech rostly v pubertě a signalizovaly přechod do dospělosti.

SavageOpressHS-WOTM

Zabrak Savage Opress

Rohy byly jedním ze znaků, které byly společné pro všechny rasy tohoto druhu. Různé rasy se lišily například  barvou kůže (bílá, čistě bílá, žlutá, červená, hnědá a černá), nebo vzorem rohů, růstem vlasů (i když je třeba poznamenat, že většina Zabraků neměla vlasy, řasy ani vousy - výjimky byli např. Maris Brood a Bao-Dur, kteří měli obočí) a barvou očí (fialová, žlutá, červená a oranžová).

Další ze znaků, podle kterých byli Zabrakové rozeznatelní, bylo jejich obličejové tetování, tvořené z tenkých linek, vytvořených během rituál dospělosti. Tetování mohlo symbolizovat mnoho věcí, včetně jejich rodinných vztahů, místa narození nebo individuální osobnost.

Zabrakové byli obdařeni druhým srdcem a velkou odolností proti fyzické bolesti. Dokázali křížit s lidmi, čímž se např. vyvinula rasa Dathomiřanů, vzniklá křížením zabrackých Bratrů noci a lidských Sester noci.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.