FANDOM


Den Ærværdige Union af Desevro & Tion var en af de stridende stater der rejste sig fra resterne af Xim the Despot's Imperium hundrede år efter hans død. Hovedstaden var Desevro.

Unionen blev tilintetgjort i 24,000 BBY efter slutningen på Tionese Krigen, der blev udkæmpet af Unionen mod den Galaktiske Republik og Hutterne. I 23,900 BBY sluttede Unionens planeter (med undtagelse af Desevro) sig til Republikken som en sektor med Tion som hovedstad.

Kilder

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.